„A háromszemélyű egy Istenben élő teljesség nagy kalandjának a visszhangja”

2014. 02. 04. 10:00 - Átlátszó Oktatás

Családellenes marxista összeesküvés, az emberi természet ellen küzdő genderfeministák és a családot tagadó baloldali ideológia. Frivaldszky János írta a Pázmány jogi karán használt jogelmélet tankönyvet, ebből szemezget Németh Ádám Géza, mai vendégszerzőnk. Akik „csak" élettársak, és nem házasodnak össze, azok vadházasságban élnek? A könyvben persze előjön a természetellenes homoszexuális kapcsolat, aminek házasságként való elismerése a házasságot magát semmisítené meg.

Őszintén megmondom, nagyon meglepődtem, amikor a kezembe került Frivaldszky János: A jogfilozófia alapvető kérdései és elemei (Budapest: Szent István Társulat, 2011) című könyve. Nem, ez nem lehet kötelező tananyag. Rosszabb pillanataiban megírta ezeket a furcsa tanulmányokat, de olyan egyetem nincs, ahol ez a kötelező oktatás része lehet. A Pázmány egy korrekt intézmény, biztos vagyok benne, hogy nem tűrik a homofóbiát, és a kirekesztés bármilyen formáját, és nem várják el a diáktól, hogy a vizsgán olyanokat mondjon hogy „a család kizárólag férfi és nő házasságán alapulhat". Elvégre a Pázmány, bár egyházi fenntartású intézmény, de mégsem medresze, vagy papnövelde és ők is csak belátják, hogy a jog jelenleg sokkal inkább kapcsolódik az állami akarathoz, mint az isteni akarathoz, akármit is jelentsen az.

Abban is naivan hittem, hogy a társadalomtudományok művelői, ha nem is valósítják azt meg, de legalábbis törekszenek a Max Weber-i értelemben vett értékmentességre, még akkor is, ha történetesen a Pázmányon oktatnak, illetve kutatnak.

A Frivaldszky-féle tankönyv mindezekre a prekoncepciókra csúnyán rácáfolni látszik. Röviden megfogalmazva vállalhatatlan állítások szerepelnek benne, amelyek mellőzik a tudományosságnak a látszatát is, és a jogelmélet oktatását politikai ideológiák diákokba plántálására használják fel, amely nagyon veszélyes irány. Véleményem szerint a jogelmélet oktatás, ha másra nem is, arra biztos, hogy jó, hogy a hallgató legalább elgondolkodik, hogy mennyire relatív minden dolog a világban, ha ilyen elképesztő mennyiségű elméleti munka született csupán arról, hogy mi is az a jog, és mire szolgál, és hogy is viszonyul a társadalomhoz. Ezzel az írással nem akarok választ adni igazából semmire, csupán annyit szeretnék elérni, hogy néhányan elolvassák a könyvből citált idézeteket, és legalább egy kicsit elgondolkodjanak, hogy egész biztosan jó tendencia-e, hogy nem elég az, hogy életünknek lassan minden területe át van politizálva, de még az egyetemi oktatást is ideológiák szolgálatába kívánjuk állítani. Illetve egy konkrét ideológia szolgálatába, a választási lehetőség felkínálása nélkül.

Az alábbiakban idézeteket közlök a könyvből, néhányat kommentálok, néhányat csak ismertetek:

a család az emberi önazonosság kialakulásának elsődleges intézményi kerete." (53. oldal)

A nyugati marxista gondolkodók éppen a családot látják a legveszedelmesebb intézménynek." (52. oldal)

A marxista-engelsiánus eszmék visszaköszönnek a kortárs genderfeminista törekvésekben, amelyek nem a normális működés mellett előforduló konfliktusokat kívánják feltárni, hanem a házasság és a család intézményét akarják problematizálni, és kritikailag dekonstruálni azáltal, hogy az azok alapját jelentő nemek között különbségeket, s az azokra épült szerepeket kívánják delegitimálni. A genderfeminizmus így hadat üzen az elnyomás legfőbb forrása ellen, a heteroszexuális kapcsolaton nyugvó házasság, és család ellen." (52. oldal)

A házasság és a család a posztmodern korban általánosan érezhető intézményelleneségnek esik áldozatul, amely beállítottságának jobbára baloldali ideológiai gyökerei vannak." (53. oldal)

Már a fent idézett részekből kiviláglik, hogy Frivaldszky tanár úr világa a barát-ellenség, jó-rossz dichotómia alapján oszlik fel. Ez a szemléletmód áthatja az egész könyvet, amely furcsa egy jogelmélet tankönyv esetében.

a már nem vadházasságnak, hanem bizonyos eufemizmussal „együttélésnek" nevezett kapcsolatban a partnerek nem akarják kinyilvánítani kötelékük tartósságának szándékát a nyilvános elköteleződő igennel, mivel nem akarják a házasságot." (56. oldal)

„…mégis a házasságon alapuló család státuszát utánzó jogi jelleget akarnak…" (56. oldal)

Bár explicite nem írja le, hogy természetellenes a homoszexuálisok szexuális kapcsolata, azonban mégsem marad bennünk sok kétség a szerző véleményét illetően, az ilyen mondatok után:

Manapság politikailag nem minősül „korrektnek" természetellenesnek tartani a homoszexuális párok együttélését, sőt, ez az emancipáció oda vezetett, hogy paradox módon magát a homoszexuális jellegét jelentéktelenítik el." (59. oldal)

A házasságszerű kapcsolatban élni kívánó homoszexuális személyek kapcsolatai a heteroszexuális személyek együttélésével szemben strukturálisan nem képesek a házasság utánzásárára" (59. oldal)

A heteroszexuális és a homoszexuálisok között az érzelmi szférán túl nincsen semmiféle azonosság elem, olyan egyenlőség, amit a jog intézményesíteni tudna." (59. oldal)

Ha viszont a jogalkotó egyenlő védelemben részesít természetük szerint nem egyenlő relációkat, akkor ezzel a természete szerint kiemelkedő védelmet érdemlő intézményt, azaz a házasságot veszélyezteti." (59. oldal)

Sajnálatos módon ezt a megállapítást nem indokolja meg a szerző, pedig erről roppant érdekes vitát lehetett volna folytatni.

A házasságszerű kapcsolatok megkreálása a homoszexuálisok számára csak azt jelentené, hogy a jogot azon szerepekre való eljutás elősegítésére próbálják meg felhasználni, amivé válni szeretnének, de nem tudnak." (59. oldal)

„Miért kellene a szexuális jellegű magánkapcsolatoknak, mikor a szexualitás magánjellegét manapság szigorúan védi mindenki, közüggyé válni, s jogi elismerést is kapnia (…), a barátság sem jogiasítható el magánjellegében, minthogy a jog számára nincs relevanciája." (59. oldal)

A baj nem abban van, hogy a homoszexuális párok házassága strukturálisan utánozza a házasságot, mint példáual a heteroszexuálisok élettársi együttélése, hanem, hogy misztifikálva teszi ezt, erős ideológiai támogatottsággal. Ezen utánzásnak azonban semmilyen valós alapja nincs a homoszexuális pároknál a különböző nemi jelleg hiánya miatt, így nem válik kapcsolatok kvázi-házasság szerűvé a mímelés révén. Márpedig a pozitív jog a dolgok valós természetét kell, hogy érvényre jutassa." (60. oldal)

A genderfeminizmus család-dekonstrukciós programja" címmela jogelmélet szempontjából egyébként kevéssé releváns mozgalomnak négy oldalt is szám a szerző. Még egyszer felhívom a figyelmet, hogy egy tankönyvről van szó! Megállapítja, hogy, mivel a genderfeminista mozgalom a család ellen küzd,

„…így tulajdonképpen az emberi természet ellen folytatja küzdelmét" (60. oldal)

A genderfeminizmus képviselői az ideális társadalmat olyannak képzelik a szerző szerint, amelyben

az emberiség (…) majd végre visszatérhet a természetesen perverz polimorf szexualitás állapotához, ami az ő szemükben meg fogja valósítani az igazi egyenlőséget" (60. oldal)

az emberi természettel –meggyőződésünk szerint– teljesen ellentétes nézeteket valló radikális poszt-marxista ideológia szerint a nemi különbségeket, és ezzel együtt a jelenlegi nemeket is fel kell tehát számolni, hogy mindenki a maga kedve és választása szerint alakíthassa ki saját nemi identitását és társadalmi szerepét." (60. oldal)

„…a genderfeministák szerint a marxizmus azzal, hogy a gazdasági tényezőkre és megoldásokra helyezte a hangsúlyt, igen helytelenül nem intézett közvetlen támadást a család ellen, márpedig ez az intézmény az osztályok létezésének igazi oka…" (62. oldal)

Frivaldszky végezetül idéz Angelo Scola, Férfi + nő című nagysikerű könyvéből:

A másik iránti szükség/vágyakozás, amelyet én férfiként vagy nőként megtapasztalok, nem hendikep, hiányosság jele, hanem inkább a háromszemélyű egy Istenben élő teljesség nagy kalandjának a visszhangja, hiszen az Ő hasonlatosságára vagyunk teremtve." (63. oldal)

A fenti idézetek alapján mindenki döntse el saját ízlése szerint, hogy beleférhet-e egy bár nem állami, de az államhoz a jog révén nagyon erősen kötődő intézmény oktatási programjába, hogy ilyen módon folytassák az oktatást. Szerintem ez nem jogi oktatás, hanem egy nézetet támogató propaganda, ami nem serkent vitára. Elvégre mégiscsak gondolkodó emberek vagyunk.

Megjegyzés: 2013-ban megjelent a könyv újabb kiadása, így hivatalosan már nem a 2011-es kiadás képezi az oktatás anyagát. Az új kiadású könyvet nem állt módomban megszerezni. Tudtommal a hallgatók jelentős része továbbra is a korábbi kiadás alapján készült jegyzetből készül a Jogelmélet 2 vizsgára. A megjelölt oldalszámoktól egy-két oldalnyi eltérés lehet.

Kép innen.

Szerintünk: (0/5)
Török Márk-o-Meter: (3,3/5)

A bejegyzés trackback címe:

https://atlatszooktatas.blog.hu/api/trackback/id/tr255796776

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

susu64 2014.02.04. 11:48:08

Az itt feltüntetett sorokban semmiféle propagandát nem látok senki ellen, hanem egy markáns állásfoglalást valami mellett. A kettő nem ugyanaz. S aztán, mégis, mit kellene tanítani egy katolikus (azaz kimondottan egy vallási közösséghez köthető) egyetemen?

SemBoga 2014.02.04. 11:50:36

jaj de aranyos titok-buzi feje van a bácsinak

Zajos Tücsök 2014.02.04. 11:57:52

Buzi propagandát kéne nyomni a Pázmányon?
Tényleg ezt szeretnéd?

Jenyei 2014.02.04. 12:02:01

@Fizetett aktivista: az nem propaganda, ha valaki nem ír le ilyeneket.

Sir Galahad 2014.02.04. 12:04:16

"...nem várják el a diáktól, hogy a vizsgán olyanokat mondjon hogy „a család kizárólag férfi és nő házasságán alapulhat"." Mert mi mást kéne mondania egy jogi kari vizsgán, ha a magyar jogrendszer is ezt mondja? "Az Alaptörvény L) cikkének (1) bekezdése szerint Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget." Lehet a vizsgázó véleménye erről a kérdésről más, ahogy lehet más véleménnyel bármilyen egyéb jogi kérdésről is, mint ami a hatályos jogszabályokban szerepel, de a vizsgán arról kell beszámolnia, hogy tudja-e, mit mond a jog.

Gyingizik 2014.02.04. 12:15:48

Hol lehet megrendelni? Nagyszerű elemzés, alapos tényfeltáró munka, stabil ontoszociális alapon nyugvó, tradicionális értékrendet tükröz. (Szemben a romboló hatású, neoliberálnyik-globalista egyetemi tankönyvek százaival.) Szerző kifejti a témáról a magyar társadalom többségi álláspontját, így minden állami oktatási intézményben (nem csak állami fenntartású egyháziban) is indokolt lenne a használata. Mivel a magyar társadalom többségének véleményét írja le, egyenesen demokratikus kötelessége lenne a könyv szélesebb körben való terjesztése. Esetleg középiskolásoknak is meg lehetne jelentetni egy rövidített kötetet amely szemelvényeket tartalmazna a legjobb gondolatokból. Mivel az elmúlt 35 évben a társadalomtudós-bölcsész értelmiség gondolkodását kizárólag balliberális-kozmopolita véleményformálók uralták, rendkívül örvendetes jelenség, hogy a romboló hatású és működésképtelen eszméket egyetemi tankönyvben teszik a helyükre.

Muad\\\'Dib 2014.02.04. 12:16:11

Azért nem gyenge amennyire ez a blog nyomatja a politikai propagandát. Kissé meglepő, hogy a megbízóik nem szóltak, hogy ilyen direktben nem kéne, mert ezek már fityeszes magasságok...

Scorpion82 2014.02.04. 12:21:37

A jognak az állami akaratot kellene tükröznie? És ha az állam akarata az, hogy a heteroszexuális kapcsolaton alapuló családot tekinti családnak, akkor mi van? Ez vallás nélkül is így lehetne.
Az állam érdeke az, hogy szülessenek gyermekek, akik olyan családképet kapnak, hogy aztán ők is családot alapítsanak, és gyermeket neveljenek. Vagyis hogy FENNMARADJON az állam. Egyelőre két azonos nemű nem tud gyermeket produkálni, csak másét örökbe fogadni, de az örökbe fogadott gyermeket is nemzenie kell valakinek, és meg kell szülnie valakinek... Ez marhára nem vallási, ideológiai kérdés kellene, hogy legyen, hanem ez kéne hogy természetes legyen.
Nagy különbség van aközött, hogy mit TÁMOGAT a jogrendszer, vagyis miről van konrét, lefektetett álláspontja, és MIT TŰR EL. Egyáltalán sehol nincs az kőbe vésve, hogy a jogrendszernek mindent ÍRTAN ÉS DIREKT TÁMOGATNIA kéne.
A katolikus egyház is hibás benne, hogy ebből ideológiai kérdést csináltak, de ez a cikk szellemiségét nem védi egyáltalán.

WLaci 2014.02.04. 12:22:33

A Pázmány jogi kara egy igazi naracsképző Varga Zs dékánnal meg a sok vidékről érkezett elsőgenerációs gumicsizmással.

Lord Snow 2014.02.04. 12:23:19

A látens-meleg kompenzál. :)

Lovag Mihály 2014.02.04. 12:23:29

nem vágom a problémát

rasztaszív 2014.02.04. 12:24:11

egy túlnépesedett világban a szaporodási propaganda emberiség-ellenes bűntett.ennek megfelelően kellene kezelni.
a túlnépesedés problémájára emberséges megoldást csak mi magunk,emberek találhatnánk.ha a természet oldja meg helyettünk,abban semmi emberség nem lesz.

_B_ 2014.02.04. 12:26:44

A homoszexualitás megrögzött és túlzott támogatása az egy nézet.
Azt állítani, hogy a családhoz anya(nőstény) és apa(hím) kell, az azonosulás a természet törvényeivel.
A természetet meg lehet erőszakolni, de annak mindig rossz vége van.
A homoszexualitást tiltani hülyeség, viszont ilyen "család"-nak mondott kommunákat engedélyezni hatalmas felelőtlenség az önmagát fejlettnek mondó társadalom részéről.

funfun 2014.02.04. 12:29:57

A jó klerikus urak is olvasgatják ezt a tankönyvet, vagy ők csak a Cute Altar Boys magazint lapozgatják?

Narancskommunista (törölt) 2014.02.04. 12:30:19

@susu64:
Ezekben az idézetekben mi mellett áll ki? Én csak azt látom, hogy szinte minden szava valami ellen (baloldal, genderfeminizmus, homoszexualitás) szól, azzal vádolva ezen csoportokat, hogy tönkre akarják tenni a családokat. Nem, nem a család mellett áll ki, hanem azok ellen szól, akik vélekedése szerint tönkre akarják tenni a családot.

"S aztán, mégis, mit kellene tanítani egy katolikus (azaz kimondottan egy vallási közösséghez köthető) egyetemen? "

Majd ha az adófizetők pénzéből 0 Ft-ot kap minden egyházi intézmény, akkor beszélhetünk erről.

Narancskommunista (törölt) 2014.02.04. 12:32:29

Mondjuk egy hírhedt, diplomás munkanélkülieket képző kartól nem is vártam mást...

Muad\\\'Dib 2014.02.04. 12:34:19

@Narancskommunista:
ROTFLMAO!!!
Ez igen, ilyen az igazi szabadelvűobjektívnemmegmondóember...

funfun 2014.02.04. 12:36:36

@Narancskommunista: Nem képez munkanélkülieket, hiszen sorra kapják Pártunktól és Kormányunktól a megbízásokat. Lásd legutóbb: Nemzeti Emlékezet Bizottsága.

444.hu/2014/02/03/ma-felall-a-nemzeti-emlekezet-bizottsaga/

Muad\\\'Dib 2014.02.04. 12:37:09

@Narancskommunista:
"...Majd ha az adófizetők pénzéből 0 Ft-ot kap minden egyházi intézmény, akkor beszélhetünk erről."
Ez egy kapitális baromság. Az állami támogatást eddig minden parlamentben lévő párt támogatta. Tehát a társadalmi többség igényét fejezte ki. Mégpedig úgy, hogy mindenki tudta az egyház álláspontját. Tehát roppant mód álszent ezzel jönni.

M_R 2014.02.04. 12:37:24

Pajzán Péter Kaotikus Egyetem....

susu64 2014.02.04. 12:37:41

@Narancskommunista: IQ 50 fölött ezt meg szokták érteni, a hiba az ön készülékében van. Vonatkozik ez a többi bejegyzésedre is.

nandras01 2014.02.04. 12:37:50

@Gyingizik:
anyámborogass!
remélem, azért szavazati jogod nincs...

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2014.02.04. 12:39:00

és mégis mennyibe kerül egy diáknak ez a "remekmű"?!

Narancskommunista (törölt) 2014.02.04. 12:42:56

@Muad\\\'Dib:
Nem, a szabadelvű a könyv szerzője, mert egyetemi tankönyvben fröcsög, ez az én szememben a legnagyobb szabadelvűség.

Narancskommunista (törölt) 2014.02.04. 12:43:45

@Muad\\\'Dib:
Ja, hogy a parlamenti többség mindig is támogatta. Bocs, akkor nem szóltam semmit, éljenek a képviselő Urak!

őrkutya2 2014.02.04. 12:43:56

@Narancskommunista:

Több, mint 30 éves jogi pályafutás után talán hihető részemről, hogy a Pázmány nem egy minőségi intézmény.

Frivaldszky tárgyilagos érvelés nélkül önti a véleményét, amihez joga van, de ez nem tankönyv, legkevésbé jogelméleti. A nyugati tudomány módszere a logikus, deduktív levezetés, hát ez itt hiányzik.

Kedvencem a megállapítás, hogy a baloldali nézetrendszer családellenes - bárki szétnéz a környezetében, ezer+1 példát lát arra, hogy ez mekkora marhaság.

nnnnnnnn 2014.02.04. 12:45:57

gondolod ilyen hosszú posztot elolvasok a buziskodásról? ki a retket érdekel? vonulj fel ha nem tetszik.

ép testben ép lélek 2014.02.04. 12:46:50

@susu64: "S aztán, mégis, mit kellene tanítani egy katolikus (azaz kimondottan egy vallási közösséghez köthető) egyetemen?"
Hogy nem dugunk házasság előtt, mert a nőket megkövezik, ha nem szüzek a nászéjszakán.

Muad\\\'Dib 2014.02.04. 12:47:03

@Narancskommunista:
Van bármi ok, amiért ne lehetett volna más pártokat parlamentbe juttatni az előző 24 év alatt?
Most vagy elfogadod a demokráciát, vagy nem. Ha igen, akkor tudomásul veszed, hogy amennyiben jó pár cikluson keresztül senki nem nyúl egy fontos kérdéshez, sőt nem merül fel a programokban, akkor az társadalmilag támogatott. Ha pedig diktatúrát akarsz, akkor azt kell írni...

johnnybgoode 2014.02.04. 12:47:22

Mivel a khm.. úriember a homoszexuálisok kirekesztését hirdeti a család fogalomköréből, ezért nem csak homofób, de egyben család-ellenes is. De a legundorítóbb azért mégis csak az átkost idéző nyílt propaganda kötelező tananyagként való bevezetése. Köpni kell.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2014.02.04. 12:48:05

A katolikus egyetemen őskonzervatív katolikus szellemiség uralkodik? Ki gondolta volna!

A buddhista főiskolán meg a keleti propagandát nyomják, a CEU-n a kisebbségek támogatását, stb.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2014.02.04. 12:49:55

@őrkutya2: Az ELTÉ-n kívül hol van minőségi jogászképzés Magyarországon?

Muad\\\'Dib 2014.02.04. 12:50:58

@őrkutya2:
"...Kedvencem a megállapítás, hogy a baloldali nézetrendszer családellenes..."
Több, mint 30 év jogi pályafutással a hátad mögött elmondhatnád, hol találtál ilyet az idézett szövegben (a teljes könyvet nem ismerem).

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2014.02.04. 12:53:27

Inkább az érdekelne, hogy senki nem olvassa el a tankönyveket, mielőtt tankönyvvé nyilvánítják őket?
Mert, ha nem, akkor én is írok mindjárt párat.

Bár jobban belegondolva tök mindegy, a BigMac-t ugyanúgy fogják felszolgálni :)

Narancskommunista (törölt) 2014.02.04. 12:53:51

@Muad\\\'Dib:
A demokráciában olyan is van, hogy szabad vélemény nyilvánítás, tudod mikor azt írom, hogy az lenne a korrekt, ha az egyházi intézmények, amelyeket anyagi szempontból az állam tart fenn, nem propagandát oktatnak tudomány címen, akkor csak és kizárólag a saját álláspontomat képviselem, nem a parlamenti képviselőkét, nem a pártokét, nem is a többi választópolgárét. Másrészt közvetlen demokrácia sincsen, nem kérdezik ki napi szinten az embereket minden ügyről, nem egy ügy mentén szavaznak, tehát abban sem lehetünk biztosak, hogy ha valami most úgy van, az bizonyítéka annak, hogy a lakosság többsége is így akarja.

Muad\\\'Dib 2014.02.04. 12:56:25

@Narancskommunista:
A saját véleményedhez való jogodat senki nem vonta kétségbe, viszont azt nem teheted meg, hogy ezzel az érvvel söpröd le azt a tényt, hogy egy egyházi intézmény érthetően igyekszik a saját álláspontját továbbadni.

azallamenvagyok 2014.02.04. 13:01:26

most akkor kitől kéne félteni a demokráciát, a kreatív, igényekhez igazított oktatást? attól, aki kielégít egy igényt vagy attól, aki ezt nem akarja megengedni?

ez is már nem átlátszó, hanem álszent...

johnnybgoode 2014.02.04. 13:02:06

egy oktatási intézménynek, legyen vallási, vagy éppen néptáncos gyökerű nem álláspontnak kozmetikázott (elnyomó) politikai vélekedéseket, kijelentéseket kell továbbadnia, a feladata ugyanis a hallgatók szellemi horizontjának a tágítása, ezáltal az ország és népe szolgálata, nem pedig annak szűkítése, ezáltal a hon öncélú elárulása.. tudományos tézisek és antitézisek, kérdésfelvetések és válaszok csak olyan esetben ha nehezen vitatható az igazságtartalom, és nem ideológiai hanem tudományos jelentőségűek. etika vagy mi.

kisdubos 2014.02.04. 13:04:40

@_B_: "Azt állítani, hogy a családhoz anya(nőstény) és apa(hím) kell, az azonosulás a természet törvényeivel."

az, hogy egy hím és egy nőstény nászából utód születik, azt nevezhetjük a természet törvényének. de hogy mit nevezünk családnak, az változó: mind időben, mind társadalmak közt. a törvénytelen (!) gyerek, a fattyú... anno kirekesztett, megtűrt, jogfosztott egyének. ma a szülőket törvény kötelezi, hogy gondoskodjanak róluk. amit te ma a természet törvényének nevezel, azért kétszáz éve még kiröhögtek volna. a család fogalma társadalmi képződmény, nem isten vagy a természet műve.

gombaszakértőke 2014.02.04. 13:04:49

Tudom, hogy választás van, meg minden, ott üssük, ahol fáj, de itt egy idézet:
„A házasságszerű kapcsolatban élni kívánó homoszexuális személyek kapcsolatai a heteroszexuális személyek együttélésével szemben strukturálisan nem képesek a házasság utánzásárára"
Na most azt tudni kell, hogy a családot, mint fogalmat százféleképpen lehet értelmezni, és mondjuk a katkók általában szimpinek tartják azt a meghatározást, hogy a család a cserekér' van. Na most, ha strukturálisan értjük, akkor azért be lehet látni, hogy, a Junior című svarcis filmen kívül, erre nincs mód. persze lehet örökbe fogadni, de etikailag ennek ellenzése is védhető:
Ki akar egy olyan országban gyereket vállalni homoszexuálisként, ahol nem csupán előítélet és diszkrimináció van a homoszexuálisokkal szemben, hanem az előítéletes és diszkriminatív magatartás elő van írva? Én homokosként nem akarnék gyereket, hogy aztán egy életen át magyarázkodhasson szegény, pláne ha hetero lesz (valamely véletlen folytán).

Narancskommunista (törölt) 2014.02.04. 13:05:48

@Muad\\\'Dib:
Aha, tehát kritizálni sem lehet azt a gyakorlatot, hogy mi adófizető állampolgárok fizetjük a cigányt, de az az egyház nótáját húzza, mert ezzel lesöpröm mindezt, ugye?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2014.02.04. 13:06:48

@Muad\\\'Dib:
Hogyne, csak az nem oktatás.
Lehet mindenféle áltudományos marhaságot terjeszteni, joga van mindenkinek hozzá, de ahhoz, hogy egy intézményt egyetemnek nevezzünk el kell érnie egy bizonyos színvonalat.

Alick 2014.02.04. 13:07:20

@johnnybgoode: hú de nem szép tőle, bizonyára a kecskebaszókat és a nekrofileket is kirekesztené... :)

ép testben ép lélek 2014.02.04. 13:09:20

@Muad\\\'Dib: Az egyház első körben foglalkozzon a saját híveivel. Például hogy házasság előtt nincs szex. Ha ezzel megvannak, akkor jöhetnek a buzik.

Narancskommunista (törölt) 2014.02.04. 13:09:42

@Muad\\\'Dib:
Másrészt pedig a cikk szerint nem hittankönyvről volt szó. Ha ez mehet, akkor ennyi erővel az is mehetne, hogy majd biológia szakon ugyanazon intézményben evolúció helyett teremtéstörténetet oktassanak a szakmai tárgyak keretében?

Hozzáteszem, az könyvből idézett részletek némelyikével én magam egyet is értek, viszont nem gondolom, hogy egy jogi tankönyvbe valóak.

ép testben ép lélek 2014.02.04. 13:10:20

@Alick: Egy kecske vagy egy hulla hogyan egyezik bele az aktusba?

neoteny · http://word.blog.hu 2014.02.04. 13:13:24

The Origin of the Family, Private Property
and the State

by Frederick Engels

readingfromtheleft.com/PDF/EngelsOrigin.pdf

dipl-o-mata 2014.02.04. 13:14:17

@Online Távmunkás: ELTE-n minőségi jogászképzés?Na ne nevettess légyszíves, volt szerencsém ott tanítani az utolsó generációkat, írni-olvasni alig tudnak a hallgatók.A másik, hogy a Pázmány és az ELTE jog oktatói gárdája komoly átfedést mutat, tehát ha az egyik szar akkor a másik is.

istván72 2014.02.04. 13:18:33

Nem vagyok homofòb, de ne is hàzasodjanak, az nem az ö intèzmènyūk, talàn az ėlettàrsi kapcsolat mėg belefèr, amùgy hisztèriakeltès ez az egèsz cikk, mert 100 emberböl hånyat is èrdekel mi van velūk, 10et , azt hiszem sokat momdtam.

Muad\\\'Dib 2014.02.04. 13:19:17

@Lord_Valdez: @Narancskommunista:
Az pontos mikor derült ki, hogy kizárólag a liberális álláspont a jogilag megfelelő? Mert érdekes mód csak ilyen dolgokból vannak hírek. Ha egy könyv hemzseg a szélsőségesen liberális nézettől (lásd pl. a közgáz szociológia szakának némely "remekműve", amit sajnos már megmutatott nekem néhány kevéssé szerencsés egyén), akkor az tudományosan rögtön igényes munka lesz. Pedig pusztán arról van szó, hogy NINCS olyan, hogy semleges oktatás. Jó pár intézményben volt szerencsém tanulni, és mindenhol látni lehetett az oktató világnézetét (jogi, közgazdasági, szociológiai tárgyaknál) a műveiből. Ha jó oktató volt, akkor nem kivételezett pro vagy kontra az emberekkel aszerint, hogy egyezik e nézetük az övével, vagy nem. Ha rossz oktató volt, megtette.
Kettős mérce rulz...

rooklin 2014.02.04. 13:23:03

"Azt állítani, hogy a családhoz anya(nőstény) és apa(hím) kell, az azonosulás a természet törvényeivel. A természetet meg lehet erőszakolni, de annak mindig rossz vége van."

Azt az egyet azért ne feletjsük el, hogy mi magunk vagyunk a természet. Az ember a természet része, a homoszexuálisok a természet részei, a dagadt nagynéném, aki a nők 20%-ával egyetemben soha nem szült gyereket, szintén a természet része. A természetnek sokkal több törvénye van annál, minthogy egy fasz + egy pina = egy gyerek.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2014.02.04. 13:23:44

@Muad\\\'Dib:
Nincs olyan, hogy liberális meg nem liberális jogelmélet. Csak jogelmélet van. Az, hogy a tanár nem tudja elkülöníteni a saját véleményét az adott területének konszenzusától egy egyéni probléma, de nem a szakterület relatívságának bizonyítéka.
Hasonlóan ahogy a modern fizikában is vannak iskolák, de attól még az nem fizikaoktatás, hogy ha valaki a saját teóriáit tárgyalja úgy, mintha az lenne a Fizika.

ép testben ép lélek 2014.02.04. 13:23:54

@istván72: Én sem vagyok rasszista, de a négerek miért ülhetnek előre a buszon? A nők is szavazati jogot kaptak. El van cseszve minden!

Spacecake 2014.02.04. 13:24:30

a tobbsegi tarsadalom velemenyenek megfogalmazasa hogy lehet propaganda???

kisdubos 2014.02.04. 13:28:50

@gombaszakértőke: "Én homokosként nem akarnék gyereket, hogy aztán egy életen át magyarázkodhasson szegény..."

magyarul: rövidlátó felnőttek ne csináljanak gyereket, mert az olyanok, mint te, be fognak szólni, hogy "vaksik a szüleid".

"Mozgássérült utason gúnyolódott a villamosvezető" - szól az aktuális index cikk. amiről te beszélsz, annak semmi köze a jogi berendezkedéshez, a család fogalmához, egyszerűen vannak tapló emberek. és nagyon-nagyon sokan vannak. ha valakinek magyarázkodnia kell a "tökéletes" gyerekednek, mert meleg/mozgássérült, vagy mert a szülei melegek/mozgássérültek/akármik, akkor az nem a társadalom, a természet meg az "inkompatibilis struktúra" hibája, hanem a tiéd, a "tökéletes" szülőé.

Muad\\\'Dib 2014.02.04. 13:29:37

@Lord_Valdez:
Pont, hogy a fizikának adott ágaiban is (lásd pl. kvantummechanika) nagyon látszik egy oktatón, hogy melyik "iskolát" képviseli.
Ráadásul a homoszexualitás és család/házasság nem konszenzusos téma. Komoly viták folynak róla világszerte.

Szelid sunmalac 2014.02.04. 13:29:42

Eloszor is, a homoszexualitas propagalastol igencsak messze vagyunk, a legtobb esetben az elfogadasara kerik az embereket. Ettol is nagoyn messze vagyunk. Amennyi homofob csak ezen a blogon van, abbol Dunat lehetne rekeszteni.

Masodszor, ha valaki nem hazas, akkor az nem is elhet csaladban es nem alkothat csaladot. Ertem. Tehat ha en mondjuk kilenc eve egyutt elek egy novel, es nevelunk egy gyereket a legjobb tudasunk szerint, mindenfele segitseg vagy tamogatas nelkul, sot, akar egy masikat is tervezunk, az nem csalad, es kulonben is alacsonyabb rendu kapcsolat, mint egy hazassag, ahol pl. nem akarnak gyereket, vagy van nekik, de azokat nem tudjak/akarjak nevelni, mondjuk a feleseg rendszeresen atesik a vak komondoron, a ferj alkesz stb.
Ez egy teljesen elfogadhato szituacio es minden szinten tamogatni kell!

Alaister Grand 2014.02.04. 13:31:15

Pázmány... pfffff
Tudjuk, mit lehet várni tőlük. :/

Bloodscalp 2014.02.04. 13:31:34

Szinte nickre pontosan megtudtam volna mondani hogy jönni fognak a trollok:)
És persze nem tudják megmondani hogy miért de a bácsinak van igaza...

Kámasuka 2014.02.04. 13:33:12

Ez a legkevesebb egy katolikus egyetemen.

Remélem minden ÁJK használni fogja a tankönyvet.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2014.02.04. 13:34:08

@Muad\\\'Dib:
Akkor pedig azt kell leírni, hogy a xxx iskola szerint, míg az yyy iskola úgy véli. Nem pedig úgy tenni, hogy van az xxx iskola, aminek igaza van és vannak az Ellenségek, akik bántani akarják.

Egyébként a témában igazából inkább vallási/ideológiai viták folynak, nem szakmaiak.

Muad\\\'Dib 2014.02.04. 13:37:54

@Lord_Valdez:
Én nem olvasta el az egész könyvet, csak a kiragadott részeket. Nem tudom megítélni mennyire mutatja be az eltérő álláspontokat.

Spacecake 2014.02.04. 13:38:16

mondjuk annyiban egyetertek a posztoloval,hogy nem (csak) az AJK-n kene a kerdessel foglalkozni.

Valojaban a kerdeskor az orvostudomany `sajatja` elsosorban:-)

Sir Galahad 2014.02.04. 13:39:54

@Szelid sunmalac: A példádban hozott eset a szó jogi értelmében nem család, de ettől függetlenül senki nem fog csúnyán nézni rád, ha annak hívod. A jog - meg a többi tudományág - ilyen, mindennek megvan a maga definíciója, szava, ami nem feltétlenül azonos a köznapi értelmezéssel (lásd a tér, az idő és a tömeg értelmezése...)

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2014.02.04. 13:42:03

@Muad\\\'Dib:
Én sem olvastam, de a megfogalmazás eléggé kategorikus, úgyhogy feltételezem, hogy nem létezik.

@Spacecake:
De az orvostudomány szerint ez az álláspont már erősen túlhaladott.

@rooklin:
Vannak emberek, akik jobban tudják, hogy mi természetes, mint a természet maga :)

Gyingizik 2014.02.04. 13:42:29

@nandras01: Már hogyne volna! És még sok másnak is, aki így gondolkodik. Akit pl. felháborított - éppen pl. a blog író szemléletű emberek miatt - hogy pl. az előző kúrmány ideje alatt egy transzvesztita pasi örökbe fogadhatott idegen gyereket. Még pszichológiai szakvéleménye is volt arról, hogy alkalmas rá. Miközben animal pornóban is szerepelt korábban. Gratulálok, ez a jó "értékrend"! Nagy szerencse, hogy már más szelek fújnak, ld. az említett egyetemi tankönyv.

johnnybgoode 2014.02.04. 13:44:47

@Alick: látott mostanában nekrofilokat és 'kecskebaszókat' azért protestálni, hogy a nem kölcsönös bizalmon és szereteten alapuló viszonyuk családként legyen elfogadva? nem véletlenül nem, ugyanis az ember minimális morális érzékkel pontosan tudja, hogy a kölcsönös szereteten alapuló viszony támogatandó, míg ennek ellentéte nem. a kettő összemosása pedig komoly szellemi-lelki fogyatékosságról tesz tanúbizonyságot, és a szeretet, a család , az erkölcsi minimum árulásával ér fel, további jó somolygást ezen..

Narancskommunista (törölt) 2014.02.04. 13:46:22

@Muad\\\'Dib:
A probléma, hogy az idézetek tisztán etikai-politikai véleménynyilvánítást fejeznek ki, szó sincs jogról. Nekem volt anno középiskolában tanárom, aki állandóan politizált, még Szent László törvényeiből is hamar az aktuálpolitikára tért át, emiatt aztán rendesen megcsúszott a történelemmel, rengeteg témakört hagytunk ki. Aztán mindig megmagyarázta, hogy ő többet ad, mint a történelem, ő gondolkodásra buzdít minket, ehhez képest persze nem tűrt ellenvéleményt, csak a saját ideológiáját akarta mindenkibe beleverni. Na kb. őt is meg tudnád magyarázni azon elv alapján, amit írsz. Valóban nem létezik világnézetileg semleges oktatás, de azért vannak határok, amiket tiszteletben kellene tartani, mert ha átlépik, akkor az a színvonal rovására megy, de a Pázmány jogi karával kapcsolatban ezt nem is kell hangsúlyoznom gondolom...

Szelid sunmalac 2014.02.04. 13:47:30

@Sir Galahad: Ez eddig igaz is, csakhogy a vita pl. itt a blogon szinten nem a jogi ertelmezesrol szol, hanem a hetkoznapi ertelemben vett jelentest hasznaljak.
Egyebkent is visszasnak tartom ezt az egeszet. Termeszetesen probaljak meg a gyerekeket a csalad szeretetere es fontossagara nevelni, ez alap. Akar egyetemken is legyen elfogadott, hogy a csalad a legfontosabb. De ne a tobbi formacio karara! Magyaran ne iteljek el, vagy "fokozzak le" a tobbit. A szeretet es a csalad nem forma vagy papirfuggo.

Narancskommunista (törölt) 2014.02.04. 13:47:51

@Spacecake:
Lehet így is nézni, csak akkor ne adjanak jogi diplomát abban az intézményben, ahol nem csinálnak mást, mint az állítólagos többség véleményét oktatják...

Kámasuka 2014.02.04. 13:48:13

@Gyingizik: Annak az örökbefogadásnak nem lett jó vége, nyilván a gaz előítéletek miatt..:)

Sütemény1975 2014.02.04. 13:48:16

szokasos, szanalmas libsi ajvekolas.

tomwar 2014.02.04. 13:51:26

@rooklin: Ez a megallapitas sokaknak meghaladja a kepessegeit...fogalmazd at!:-))

Amugy a heterok gyerekei lesznek buzik...nahat! Raadasul az isteni tervben is van ezek szerint hiba....ezt nem olvastam ki a jogelmeleti anyagbol...micsoda egy f@sz a csavo!:-))

Narancskommunista (törölt) 2014.02.04. 13:53:16

@Muad\\\'Dib:
A fizikusok nem próbálják levezetni, hogy az ellenfeleiket a rossz szándék vezérli, és pusztítani akarnak, csak azért mert azok más "iskolát" képviselnek.

_most_ 2014.02.04. 13:54:38

hihetetlen, minden retardált írhat tankönyvet, mondjuk aki a Pázmányra jár az meg is érdemli, amúgy a fejlett világ pont ellenkező irányba halad, ezek a középkori dogmák már teljesen idejétmúltak, maximum a komoly szellemi kihívásokkal küzdő jobboldaliak körében népszerűek.

Szelid sunmalac 2014.02.04. 13:55:15

@Gyingizik: Na most akkor azt kepzeld el, hogy peldaul van gyereke olyanoknak, akik mas istenben hisznek, akik keszitettek szobrot, akik isten nevet szajukra vettek, akik szombaton is dolgoznak stb. De olyanoknak is, akik hazudtak, oltek, megcsaltak a feleseguket.
Erre mit lepsz, baszki?

Sir Galahad 2014.02.04. 13:56:57

@Szelid sunmalac: Szerintem attól, hogy egy közös gyermeket nevelő férfit és nőt hivatalosan a jog nem nevez családnak, még nincsenek lefokozva vagy elítélve. Sőt, magam ismerek is ilyen párt, s a hölgy még külön támogatást is kap, mert - formálisan - egyedülálló anyaként neveli a két lányukat.

Spacecake 2014.02.04. 13:57:08

@Lord_Valdez: mondjuk inkabb ugy hogy nincs meg errol konszenzus jelen betegseg degenerativ v inkabb pszichiatriai jelleget illetoen:-)

PannonBoy 2014.02.04. 13:57:57

A PPKE-től nem is vártam mást.
Szerencsére én azon az egyetemen végeztem, ahova a legtöbb meleg jár. :)

Gyingizik 2014.02.04. 13:59:04

@Szelid sunmalac: Mi a franc köze van ennek a homoszexualitáshoz? Mindenkit egy kalap alá veszel, mint 20 éve az szdsz? Kábszeres, néger, buzi, zsidó "más" Te is más vagy te sem vagy más? Szánalmas leszerepelt szöveg.

ravens01 2014.02.04. 14:00:47

Hadd szemezgessek egy pár gyöngyszemet (öngólt): "a jog jelenleg sokkal inkább kapcsolódik az állami akarathoz, mint az isteni akarathoz" - nos, a jeleneg érvényben levő alkotmány szerint házasság CSAK férfi és nő között lehet, más nem. Problem? Miért kell azt szuggerálni, mintha az állam is a homoházasságot támogatná, csak a gonosz-gonosz egyházak tesznek keresztbe a homo-boldogságnak.
" Frivaldszky tanár úr világa a barát-ellenség, jó-rossz dichotómia alapján oszlik fel" - ez igen, betolni a "rosszfiú" sarokba, aztán ott lehet gond nélkl pofozni. Hol marad a tolerancia, kérem? A házasság egyediségéről lehet valakinek tudományos véleménye - és a gender mainstreamingről is. nos, nem kell egy lángésznek lenni, annak felismeréséhez, hogy a kettő eléggé szembe megy egymással. Ha ezt valaki nevesíti, az baj?
"„A genderfeminizmus család-dekonstrukciós programja" címmela jogelmélet szempontjából egyébként kevéssé releváns mozgalomnak négy oldalt is szám a szerző" - csak szólnék, hogy sok éve a gender mainstreaming EU-s direktíva - ennyit a kevéssé releváns mozgalomról. És igen, jogelméleti szempontból is több, mint releváns, ami ezen a szinten történik.
Még két megjegyzés: ha valaki azt képviseli, hogy a homoházasság nem egyenlő a heteróházassággal (és pedig természetjog szerint nem az), akkor ez egy megállapítás és nem homofóbia, kérem szépen. Homofóbia lenne, ha azt kérné a szerző, hogy márpedig aki homoszexuálisan érez, azt ki kell rekeszteni, börtönbe kell zátni, nem lehet vele egy aztalhoz ülni, stb.
Értéksemlegességet pedig nem lehet úgy általánosságban posztulálni - így ebben az esetben sem. Mert vagy egy teista világkép alapján dolgozik valaki, vagy pedig egy marxista, vagy nihilista, vagy bármi - de semlegesnek semmiképp nem lehet lenni. Még akkor is, ha nagyon nagy a vágy arra, hogy a saját nézetemet lássam "semlegesnek" és minden mást tendenciózusnak.
Tisztelettel, ravens

Szelid sunmalac 2014.02.04. 14:02:10

@Gyingizik: Draga baratom! Latom vakumcsomagolt aggyal rendelkezel, ezert lassan irom, hogy mertsd: neked bajod van azzal, hogy mondjuk egy transzvesztita gyereket nevelhessen, de nincs bajod azzal, ha mondjuk egy tolvaj nevel gyereket, vagy aki veri a felseget vagy a gyereket. Legalabbis nem nagyon lattam, hogy mondjuk ezt hoznad fel peldanak.

Ha meg mar csoportositunk, akkor szerintem meg a vallasosak ne nevelhessenek gyereket. Ennyi.

orvlat 2014.02.04. 14:02:35

Az idézett könyv egy markáns ideológia téziseit adja vissza. Az a probléma, hogy a blog ugyanezt teszi balos, kultúrmarxista, liberális ideológia szerint. És szokás szerint azt mondja, hogy ez mindenki által követendő, egyetlen helyes út. Emiatt buktak politikai képviselőik akkorát, mert erre a nép nem vevő. Azt kéne lecserélni...Az

2014.02.04. 14:08:50

@Lord_Valdez: Ha megnézed a Pázmány honlapját, láthatod, hogy a Jogelmélet I-nek hívott tárgy ismerteti a különböző iskolákat, itt mutatják be Platontól Dworkinig, hogy ki mit mondott a jogról. (És van külön államelmélet, ahol van ugyanilyen eszmetörténeti rész) Ezt a könyvet a Jogelmélet II tárgy oktatásában használják, ami - szintén a honlap szerint - "a jogfilozófia alapvető elemeit és kérdéseit egységes koncepcióban tárgyalja".

Tehát először ismertetik a különböző iskolákat, majd a tanszékvezető ismerteti a saját elképzeléseit. Ebben nincs semmi probléma, akiket a történeti áttekintésben oktatnak, azért tudják oktatni, mert leírták a saját gondolataikat, nem pedig másokét ismertették.

Nem kéne szem elől téveszteni, hogy egy többéves tananyagnak csak egy részét képező 300 oldalas könyvből idéz a poszt pár bekezdést.

johnnybgoode 2014.02.04. 14:15:50

ja! és még mielőtt beindulna az esszencialista-homofób hangulat szeretném megjegyezni, hogy egy egészséges, magára valamit is adó társadalom-ökoszisztéma nem legalizálhatja a napozás intézményét az emlősök számára, mivelhogy egyedül a növények képesek a fényenergiát elraktározni és közvetlenül felhasználni szaporodásra, így a kedvtelésből, puszta örömből, perverz és természetellenes vágyakból fakadó emlős, madár és egyéb jellegű napozók, magát a napozás intézményét támadják (liberálbolsevik eszmeiségükből kifolyólag úgyismint). a hüllők esete mérlegelendő, lévén ők a testhőjüket tartják fönn, bár én azért őket is gyanúsan zöldnek találom.

tommygun 2014.02.04. 14:17:31

rém egyszeru: aki leírja a "homofóbia és kirekesztés" szókapcsolatot, azt nem kell komolyan venni.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2014.02.04. 14:17:59

@grundigg:
Ez némileg árnyalja a képet, azonban azt fenntartom, hogy amit itt olvastam az semmiképp sem jogelmélet, hanem hittérítés.

őrkutya2 2014.02.04. 14:19:02

@Muad\\\'Dib:

Parancsolj:

"A házasság és a család a posztmodern korban általánosan érezhető intézményelleneségnek esik áldozatul, amely beállítottságának jobbára baloldali ideológiai gyökerei vannak." (53. oldal)"

És légy szíves, méltányold, hogy nem teszek undok kis célzást az olvasás-értésedre, mint te az én jogi pályafutásomra.

Szúnyog 2014.02.04. 14:21:21

Ragyogó mondatok, tökéletes megfogalmazások vannak ebben a könyvben.
Nyihahaha, a libsi, buzeráns barátok csak szörnyülködjenek!

Muad\\\'Dib 2014.02.04. 14:24:53

@őrkutya2:
Hol írja ez, hogy "a baloldali nézetrendszer családellenes", amint említetted? Azt írja, hogy a családellenes rendszerek JOBBÁRA baloldali ideológiai gyökerűek (szó nincs baloldalról). Ami kétség kívül igaz. Mondjuk a vörös khmer aligha jobboldali, ahogy a maoizmus sem. Nagyon kevés jobboldali gyökerű, konkrétan családellenes rendszert lehet találni, bár mint ahogy a könyvben is írták előfordul. Ha már szövegértés...

alessandri 2014.02.04. 14:26:28

@Gyingizik: Mekkora, manipuláló tahó vagy! Ugyanis az örökbefogadott gyerek anyja szerepelt állatos pornóban és nem az örökbefogadó.

qwertzu 2014.02.04. 14:32:04

@johnnybgoode: Ha esetleg hiányoztál volna általános biológiaóráról, akkor közlöm, hogy napozás során D vitamin termelődik, ami például eléggé fontos.

És ha erőltetni akarod ezt a párhuzamot, akkor ez sokkal jobban ideillene:

Mindenki napozhat aki szeretne, csak ne nevezzük fotoszintézisnek, mert nem az.

őrkutya2 2014.02.04. 14:35:34

@orvlat:

"Az idézett könyv egy markáns ideológia téziseit adja vissza. Az a probléma, hogy a blog ugyanezt teszi balos, kultúrmarxista, liberális ideológia szerint. És szokás szerint azt mondja, hogy ez mindenki által követendő, egyetlen helyes út. Emiatt buktak politikai képviselőik akkorát, mert erre a nép nem vevő."

Megvilágítanád, hogy lehet valaki egyszerre liberális és kultúrmarxista? (Ehhez l.sz. a "liberális" fogalmát J.S. Mill és A. Hayek felől megközelíteni). És mi az a kultúrmarxista?

A cikk írója a saját véleményét fogalmazta meg, és - bár nyilván szeretne meggyőzni - nincs igénye arra, hogy pl. te feltétlenül másképp gondold mindezt. Továbbá, az tény, hogy e kies hazában nem kelendő portéka a definitív vagy kritikai beszéd, nem feltétlenül a nagyközönséget igazolja, és még kevésbé ok arra, hogy felhagyjon vele az (közíró vagy politikus, egyre megy), aki ezt érzi hitelesnek.

neoteny · http://word.blog.hu 2014.02.04. 14:37:41

@Lord_Valdez:

"Nincs olyan, hogy liberális meg nem liberális jogelmélet. Csak jogelmélet van."

faculty.msb.edu/hasnasj/GTWebSite/MythWeb.htm

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 14:38:34

@johnnybgoode: "látott mostanában nekrofilokat és 'kecskebaszókat' azért protestálni, hogy a nem kölcsönös bizalmon és szereteten alapuló viszonyuk családként legyen elfogadva? nem véletlenül nem..."

Dehogynem. A németeknél például kifejezetten protestáltak a zoofilek.

A kölcsönös bizalomról & szeretetről a belinkelt cikkből: "Michael Kiok and his partner Cissy have been in a caring relationship for the past seven years, which would be unremarkable if not for the fact that Cissy is a dog." (www.thelocal.de/20130201/47711)

Állítsuk meg a ......... 2014.02.04. 14:38:36

„A háromszemélyű egy Istenben élő teljesség nagy kalandjának a visszhangja”

Ezt a hármast sohaaem értettem:atya, fiú, szentlélek- ezek mindannyian hímneműek.

Milyen identitású akkor azisten.
Honnan jön ez, hogy férfi?

Silent Bob 2014.02.04. 14:38:54

@alessandri: Csak ennyi maradt meg neki a Blikkből, mert ez mozgatta meg a fantáziáját.

vadkelet 2014.02.04. 14:41:50

Koszi az ajanloert. Reszemrol a konyv felkerult a megrendelnivalok listajara.

Állítsuk meg a ......... 2014.02.04. 14:42:03

"hiszen az Ő hasonlatosságára vagyunk teremtve"

Akkor azisten nő volt!

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 14:42:30

Részlet: "...a jog jelenleg sokkal inkább kapcsolódik az állami akarathoz..."

Akkor meg nem értem miért morcosak a homokos lobbisták, ha egyes államokban az állami akarat azt mondja nekik, hogy coki.

Mert úgy vettem észre, hogy az állami (vagy akár többségi) akaratra hivatkozás relevanciája addig terjed, ameddig az pl. a homokoslobbisták célkitűzéseivel megegyezik, de amennyiben azzal nem egyezik meg, akkor kirekesztő elnyomás és fekete inges-bakancsos intolerancia a neve ugyanannak.

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.02.04. 14:42:53

S hol a gond? Az idézett részek korrektek. Valaki nem ért velük egyet? Biztos, na és?

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2014.02.04. 14:43:57

@Spacecake: Egyszerűen.

A "Felvilágosodás"-nak nevezett embervértenger-vihar óta mindenféle marginális kisebbség vindikálja magának azt a jogot, hogy meghatározza (az egykor elvileg keresztény, ma már csak érték- és munkaalapú, hellyel-közzel konzervatív) többség gondolkodását, és bármilyen eszközt elfogadhatónak tartanak az ellentétes nézeteket vallók elnémítására. Nem véletlen, hogy azonos kultúrkörből nőtt ki a XX. század két legembertelenebb, leggyilkosabb, legantikrisztusibb ideológiája és diktatúrája, és ugyanonnan terjed szét a XXI. század szellemi pestise is, legalábbis Európára. Goebbels antiklerikális-antikatolikus pedofil-vádjait ma anarchisták és egyéb szélsőbaloldali, szélsőliberális közösségek tagjai (köztük nagy számban a nácik által munkatáborba hurcoltak gyermekei, unokái, dédunokái) mantrázzák, eléggé eredményesen.

Nekem a legjobban az tetszik, amikor a homoszexualitást olyan természetes jelenségként állítják be, amely a főemlősök között is előfordul, tehát nem lehet sem betegségnek (pedig gyógyítható), sem természetellenesnek nevezni, mert bizony e szabadelvűek kizárólag kutya kemény dogmák, sőt tabuk által korlátozott térben engedik mások gondolkodását, fogalmazását, nyilvános megszólalását. Jó és tetszetős érvelés, csak az marad ki valahogy belőle, hogy a főemlősök (elsősorban a genetikailag az emberhez talán legközelebb álló csimpánzok) között nemcsak homoszexualitás, hanem egyebek mellett tbc, járványos gyermekbénulás, kannibalizmus és vérfertőzés* is előfordul, aztán azok mégsem annyira természetesek még szerintük sem, bár vannak a pedofilok és nekrofilok jogaiért küzdő kitüremkedéseik is...

________________________________
*A külföldiek, neveletlen gyermekek, magyarul nem jól tudók, valamint a bölcsészmérnökök és jogtechnikusok, no meg a közgarázdák kedvéért ez a fogalom közeli vagy közvetlen rokonok közötti szexuális kapcsolatot, párzást jelent és nem vérmérgezést, azaz szepszist.

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 14:45:12

@rasztaszív:

"egy túlnépesedett világban a szaporodási propaganda emberiség-ellenes bűntett.ennek megfelelően kellene kezelni."

Ha gyermeked lesz, akkor kövess el öngyilkosságot, hogy ezzel is kompenzáld az általad okozott túlnépesedést.

Ha csak a szád jár... :)

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.02.04. 14:45:46

@johnnybgoode:

A homokosokat betegségük rekeszti ki acsalád fogalmából.

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 14:46:25

@Narancskommunista: "Majd ha az adófizetők pénzéből 0 Ft-ot kap minden egyházi intézmény, akkor beszélhetünk erről." Ez vonatkozzon akkor a lobbistákra.

orvlat 2014.02.04. 14:47:39

@őrkutya2: Sokmindent lehetne a fentiekről írni, túl hosszú lenne kommentben. Www.férfihang.hu, kiemelt cikkek.

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.02.04. 14:47:47

@Lord_Valdez:

A tankönyvé nyilvánítás a felsőoktatásban intézményi szinten történik, nem állami szinten. A kommunizmus véget ért 24 éve.

őrkutya2 2014.02.04. 14:47:57

@Muad\\\'Dib:

Ne kavarj. Az idézett szövegben nincs szó "családellenes rendszerek"-ről, amit te politikai rendszerként, azaz tévesen értelmezel.

Egészen pontosan posztmodern kori, általános intézményellenességről beszél, ide értve a család és házasság intézményét is, amely NÉZETrendszer szerinte baloldali ideológiai gyökerű.

Ezt minősítettem megalapozatlan zöldségnek.

Gyingizik 2014.02.04. 14:49:15

@Szelid sunmalac: Draga "barátom"! Jó neoliberálnyik módjára beképzelt vagy és el se tudod képzelni, hogy ha vkinek nem az a véleménye, mint mondjuk TGM-nek akkor az nem feltétlenül fasiszta és/vagy szellemi fogyatékos. A tolvajhoz vagy a feleségét verő alkoholistához nem az állam helyezi el a gyereket. A példádban említett személyek vér szerinti szülők. Míg a travihoz, vagy a gyermektelen, meleg párhoz már igen, az állam helyezNÉ, ha még mindig a ballibek lennének hatalmon. Miközben lennének/vannak örökbefogadásra alkalmas, gyermektelen, hetero párok, akik évek óta örökbe fogadható gyermekre várnak. Ez a nagy különbség, amit ugye te nem is érthetsz magyar narancson meg atv-n kondicionált kisagyaddal.

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 14:49:22

@őrkutya2:

"A nyugati tudomány módszere a logikus, deduktív levezetés, hát ez itt hiányzik."

Logikusan és deduktívan levezethető egy csomó szexuális alternatíva jog általi támogatása, oszt mégse... :)

Állítsuk meg a ......... 2014.02.04. 14:49:33

MENNYI ADÓFORINTUNKBA FÁJ NEKÜNK A PÁZMÁNY?

MELY ÁLLÍTÓLAG EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ:S

Gyingizik 2014.02.04. 14:50:30

@alessandri: Ő maga nyilatkozta annak idején a tv-riportban, hogy ő is nyomta 20 évvel korábban, csak ebből gondolom.

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.02.04. 14:51:37

@Lord_Valdez:

Egyetemi autonómia, oktatói szabadság, stb. Hallottál ezekről? Az egész kérdés szempontjából irreveláns, hogy a PPKE katolikus egyetem.

Gyingizik 2014.02.04. 14:52:15

@Salemi boszorkány: Véletlenül nem éppen a római katolikus vallás a legelterjedtebb a kis Magyarországon?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2014.02.04. 14:53:47

@maxval, a gondolkodni igyekvő bircа:
Ezt légyszíves mondd meg Hoffmann elvtársnőnek is...

Betegség az, ami a beteg életkilátásait, vagy életminőségét súlyosan rontja.

@Gyingizik:
Ne kérkedj a tanulatlanságoddal! A neoliberális és a balliberális gyakorlatilag egymás ellentéte.

@Kitalátor (másként) gondolkodó:
facepalm

Sadist 2014.02.04. 14:54:22

Nem igazán értem, hogy mi is a baj ezzel a könyvvel. Nem foglal állást, hanem leírja a tényeket.

Állítsuk meg a ......... 2014.02.04. 14:54:22

@Gyingizik:

Ja, mert azt terjesztették tűzzel és vassal:)
Egyébként pont lexarom!

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 14:55:12

@johnnybgoode:

"Mivel a khm.. úriember a homoszexuálisok kirekesztését hirdeti a család fogalomköréből, ezért nem csak homofób, de egyben család-ellenes is."

Sőt kirekesztik a család fogalomköréből azokat is, akik több partnerrel képzelik el ezt a viszonyrendszert, jóllehet ez a fajta szexuális alternatíva sokkal szélesebb körben elterjedt, társadalmilag sokkal nagyobb elfogadottsággal rendelkezik és, tudományos szempontok alapján vizsgálva, sokkal inkább jellemző az emberi társadalmakra, mint a homokosság.

És mindezek tetejében még büntetik is.

Ja, nem is említem, hogy még azt is büntetik, ha te a család fogalmát ki akarnád terjeszteni a nagyiddal való hivatalos kapcsolatodra is, jóllehet semmiféle olyan logikus indokot (a normakövetés nem számít, mert azt már a homokoslobbi lerombolta a homokosság propagálásával) nem tudsz mutatni annak negatív vonásaira, amely alapján a büntethetőségnek fenn kellene állnia.

De van jó hírem is. Európa már meghaladta a te maradi és bigott nézeteidet. :)

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2014.02.04. 14:55:16

@maxval, a gondolkodni igyekvő bircа:
Egyik sem terjed ki az áltudományos tevékenységekre. Lehet őket csinálni, de az nem számít oktatási tevékenységnek.

Mellesleg ezek mindegyike épp most van felszámolás alatt.

Muad\\\'Dib 2014.02.04. 14:56:50

@őrkutya2:
Ebben az esetben sem beszél baloldalról. Baloldali ideológiai alapról beszél, az intézményellenesség okán. Ami szintén így van, lévén az általa meghatározott családfogalom elleni nézetek nagy részének szintén baloldali ideológiai alapja van. Ez már abból is látszik, hogy a prominens alakjai a régi radikális baloldali hangadók közül kerülnek ki.

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 14:57:34

@Narancskommunista:

"...tehát abban sem lehetünk biztosak, hogy ha valami most úgy van, az bizonyítéka annak, hogy a lakosság többsége is így akarja."

Ja, ez így van. például abban sem lehetünk biztosak, hogy a homokoslobbi célkitűzéseit annyira akarták másutt.

Aztán mégis lenyomták a torkukon az ideológiai bránert.

Ha akkor lehetett, akkor lehet máskor is. És ez így van jól. Oda és vissza.

alessandri 2014.02.04. 14:58:05

@Gyingizik: Attól, hogy többször leírod, még hazugság marad. Az örökbefogadott kisfiú(hetero) anyja forgatott animal-pornót egy kutyával.

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 14:59:24

@johnnybgoode:

"...a feladata ugyanis a hallgatók szellemi horizontjának a tágítása..."

Ja, csakhogy a te nézeted szerinti tágítás, más szerint szűkítés és fordítva.

Mondhatjuk akár azt is, hogy a homokoslobbi ideológiájának presszionálása merő indoktrináció és teret kell engedni más nézeteknek is.

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.02.04. 15:00:24

@Lord_Valdez:

Egy filozófiai, etikai álláspont eleve nem lehet áltudományos.

Muad\\\'Dib 2014.02.04. 15:00:25

@őrkutya2:
De egyébként kíváncsi vagyok milyen jobboldali gyökerű nézetrendszert tudsz mondani, mely a posztmodern korban a hagyományos családmodell ellen tevékenykedne, és intézményellenes lenne. Találni ilyet, de lényegesen kevesebbet, mint a baloldali gyökerűek esetében.

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:00:50

@kisdubos:

"...de hogy mit nevezünk családnak, az változó..."

Érdekes, hogy nem propagálják annyira a homokosságnál sokkal relevánsabb poliamoriát.

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2014.02.04. 15:01:01

@Lord_Valdez: "Mi fáj? Gyere mesélj!"
@Online Távmunkás: Tapasztalataim szerint (a végeredményt tekintve) csonka hazánkban sehol nincs minőségi jogászképzés.

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.02.04. 15:02:01

@Lord_Valdez:

Ahomoszexualitás súlyosan rontja a homokos életminőségét. Pl. nem tud családot létrhozni.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2014.02.04. 15:03:20

@maxval, a gondolkodni igyekvő bircа:
Dehogynem, csak te nem ismered el annak.
A társadalmi kirekesztettség viszont nem egészségügyi probléma.

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.02.04. 15:03:23

@Lord_Valdez:

Mi a tény egy filozófiai nézetben? Valaki fent eldöntötte, hogy x álláspont igax, y meg nem?

Állítsuk meg a ......... 2014.02.04. 15:03:31

@maxval, a gondolkodni igyekvő bircа:

Ha lenne egyetemi autonómia, akkor nem neveznének ki olyan idiótákat a vidéki egyetemeken rektornak, akit meg sem szavazott az egyetem szenátusa(sőt keményen elutasított).
Ha lenne egyetemi autonómia, akkor nem KÜLÖNÍTENÉK EL (az államtitkár nyilatkozatának ellenére) az oktatási, kutatási és betegellátási pénzeket)
HA LENNE EGYETEMI AUTONÓMIA, AKKOR KÓSA NEM CSORGATNÁ A NYÁLÁT A ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM PÉNZÉRE ÉS NEM AKARNÁ EGYSÍTENI AZT EGY KÖZKÓRHÁZZAL!

Azonban te Bulgáriában élsz, mégis beleszólsz mindenbe.
Egész életedből összesen nem töltöttél itt el 10 évet!

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.02.04. 15:04:54

@Lord_Valdez:

Ez nem így van. Persze lehet bűvészkedni a család és a házasság fogalmával, de értelme ennek nincs.

Állítsuk meg a ......... 2014.02.04. 15:05:02

@maxval, a gondolkodni igyekvő bircа:

"Ahomoszexualitás súlyosan rontja a homokos életminőségét. Pl. nem tud családot létrhozni."

semmilyen zsolt
vona
stb

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:05:04

@Lord_Valdez:

"Lehet mindenféle áltudományos marhaságot terjeszteni, joga van mindenkinek hozzá..."

Például elmondanám, hogy a homokosság levétele a mentális betegségek listájáról (APA) úgy történt meg, hogy sikeres lobbitevékenység (értsd megfélemlítés és agressziv homokoslobbizás) után SZIMPÁTISZAVAZÁSSAL döntöttek róla, miközben az ellenzőknek nem adtak teret a véleményük kifejtésére.

És onnantól fogva "TUDOMÁNYOS TÉNY" lett a homokosság normalitása.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2014.02.04. 15:05:25

@maxval, a gondolkodni igyekvő bircа:
Ez nem filozófiai nézet volt, hanem tényként történő kinyilatkoztatás.

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2014.02.04. 15:07:44

@pocaklakó minimanó: Meg a pártok és szakszervezetek is igazán eltarthatnának magukat a tagdíjból! Na, ki fogja kifizetni Kuncze Gábor, Fodor Gábor és Magyar Bálint egykori pártjának itt felejtett másfél milliárdos adósságát? Csak nem az adófizetők? (Borítékolom, hogy az LMP is adósságokat, tartozásokat hátra hagyva fog megszűnni, bár arányosan kevesebbel.)

Állítsuk meg a ......... 2014.02.04. 15:07:46

@maxval, a gondolkodni igyekvő bircа:

Dehogynem!
Válaszolj!
Hol van ott autonómia, ahol a miniszter jelöltje kerül rektori székbe!

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:08:02

@rooklin:

"A természetnek sokkal több törvénye van annál..."

Ja. Például, ha rákívánsz a fiútestvéredre és a vonzalom kölcsönös megbüntetnek érte. Pedig aztán olyannyira normális dolog ez is önkéntesen beleegyező felnőttek között. Kára belőle senkinek nem származik, utódod nem lesz, pedig örökbe is fogadhatnátok. Satöbbi.

Ki érti ezt?

Valami pozitivista szemléletű, szexuális alternatívákat védelmező ballib egyén jöjjön már magyarázni. :)

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2014.02.04. 15:08:51

@pocaklakó minimanó:
Igen, ismerem ezt a legendát.
Valójában azonban a betegségnek a kritériuma változott meg. Ma már nem az átlagostól való eltérést tartjuk betegségnek.

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.02.04. 15:08:52

@Salemi boszorkány:

Ez a helyzet az állami intézményekben. Lehetne más megoldás is.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2014.02.04. 15:10:42

@dipl-o-mata: Akkor hol van minőségi jogászképzés?
Egyébként a hallgatók összetétele is meghatározza a minőséget, nappali tagozaton az ELTE 403 ponttal, a Pázmány 260 ponttal vette fel az embereket. vagyis az egyiknél elég volt a nevetséges 65%-os érettségi eredmény, a másiknál a maximális érettséginél többet vártak el (emelt szint, nyelvvizsga, OKTV, stb.)

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:12:06

@Lord_Valdez:

"Hasonlóan ahogy a modern fizikában is vannak iskolák, de attól még az nem fizikaoktatás, hogy ha valaki a saját teóriáit tárgyalja úgy, mintha az lenne a Fizika."

Akkor ez visszafelé azt is jelenti, hogy ha valaki a teóriáit úgy tárgyalja, hogy abban pl. a homokoslobbi célkitűzéseinek ad prioritást, még nem biztos, hogy az ő nézete lesz a "jogelmélet."

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2014.02.04. 15:12:32

@maxval, a gondolkodni igyekvő bircа:
Bármelyiket kiválaszthatod.

@pocaklakó minimanó:
Röhögni fogsz, de egy ideje már nem büntetik...

alessandri 2014.02.04. 15:12:38

@pocaklakó minimanó:
Hmmmm, nagyon beindult a fantáziád.....
Rajtad van már anyuka rózsaszín szaténpongyolája, állsz a tükör előtt és....tetszik amit látsz....

aciduzzu 2014.02.04. 15:13:24

@Online Távmunkás: "Az ELTÉ-n kívül hol van minőségi jogászképzés Magyarországon?"

az elte-n nincsen

a miskolci egyetemen van

Állítsuk meg a ......... 2014.02.04. 15:14:46

A rendszerváltás előtt volt divat a homoszexualitást elmebetegségnek minősíteni.
Mi köze ennek Marxhoz?

Egyébként akkor ha nem csorgatom a nyálam erre a khmm, izé kinézetű Frivaldszkyra, akkor már genderfeminista vagyok?
Szándékosan nem neveztem férfinak!

Spacecake 2014.02.04. 15:16:13

kezd felrecsuszni a beszelgetes...

a tema nem az egyetemi autonomia meg a jogaszkepzes,hanem a buzipropaganda!!!:-)

ehhez tartsatok magatokat!!!:-)

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:17:35

@Szelid sunmalac:

"Tehat ha en mondjuk kilenc eve egyutt elek egy novel, es nevelunk egy gyereket a legjobb tudasunk szerint, mindenfele segitseg vagy tamogatas nelkul, sot, akar egy masikat is tervezunk, az nem csalad..."

Mivel feljebb írták, hogy "a jog jelenleg sokkal inkább kapcsolódik az állami akarathoz" (topicgazda), ezért el kell fogadnod, hogy ha ez az akarat a tiédre azt mondja, hogy nem minősül annak, akkor nem az.

Mert hol is van az leírva, hogy amennyiben sünmalac a saját kapcsolatát családnak nevezi, akkor a jog köteles ehhez alkalmazkodni?

Nevezheti családnak a kapcsolatát az az orosz féri is, akinek sikerült feleségül vennie a saját nagyanyját (masscops.com/threads/man-married-grandmother.39587/) és be kell látnod, hogy az ő kapcsolata - bár számunkra kissé furcsa - legalább megérdemli annyira a család elnevezést, mint a tiéd, ha abból indulunk ki, hogy a pontos definíció mindig az egyéné.

Állítsuk meg a ......... 2014.02.04. 15:18:56

@Spacecake:
Miért fáj az a szentfazekaknak, ha valakinek más a nemi identitása?
Szüljenek ők gyermeket.
Szüljön Frivaldszky!
Hajrá!

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:20:10

@Lord_Valdez:

"Akkor pedig azt kell leírni, hogy a xxx iskola szerint, míg az yyy iskola úgy véli. Nem pedig úgy tenni, hogy van az xxx iskola, aminek igaza van és vannak az Ellenségek, akik bántani akarják."

Ez addig követendő, ameddig a homokoslobbi nézeteivel ellentétes nézetekről van szó.

Amennyiben ezt kérnék a homokoslobbi nézeteit illetően is, akkor mindjárt jön az "erről nincs mit vitázni" típusú "érvrengeteg."

Szúnyog 2014.02.04. 15:20:44

@Salemi boszorkány: az fáj, amikor ránk akarják kényszeríteni a beteges dogmákat.

Fül~orr~régész 2014.02.04. 15:21:09

Pedig nem szabadna bántani a homoszexuálisokat. Így is eléggé kiszúrt velük a természet, mert genetikailag nem tartja érdemesnek őket a szaporodásra...

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:21:21

@Salemi boszorkány:

"Miért fáj az a szentfazekaknak, ha valakinek más a nemi identitása?"

Miért büntetik, ha megprütykölöd az időskorú, ellentétes nemű rokonodat, amennyiben a vonzalom köztetek kölcsönös?

Szelid sunmalac 2014.02.04. 15:22:06

@pocaklakó minimanó: Vegulis...meggyoztel. De tudod mit? Meginkabb szarok az allamra, meg arra, hogy mit szeretne, meg mit propagal. Ha az allamnak nincs koze az elethez, akkor az eletemnek miert kene koze legyen az allamhoz?

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:24:40

@Narancskommunista:

"Valóban nem létezik világnézetileg semleges oktatás, de azért vannak határok, amiket tiszteletben kellene tartani, mert ha átlépik, akkor az a színvonal rovására megy..."

Ja, csak ha ott kívánnák meghúzni a határokat, ahol te szeretnéd, akkor az frankó, míg mások határait te nem kedveled.

Meg aztán felmerül a kérdés: Miért pont ott húzzuk meg?

Meg a másik: Ki(k) dönti(k) el, hogy hol húzzuk meg? És miért ő(k) jogosult(ak) az eldöntésre?

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:25:45

@Szelid sunmalac:

Mindjárt gondoltam, hogy a saját nézetedet teljes mellszélességgel támogatod, de nem tudsz mit kezdeni a szexuális alternatívák sokszínűségének szabályozásával.

Mondjuk, nem meglepő. :)

Állítsuk meg a ......... 2014.02.04. 15:26:20

@pocaklakó minimanó:
Mondjuk azét mert itt két felnőtt kapcsolatáról beszélünk, akik megállapodnak.
Nem pedofíliáról, nem erőszakról van szó!
Én úgy gondolom, hogy mindenki azt csinál a négy fal között, amit akar, feltéve, ha az nem törvénysértő.
Márpedig a homoszexualitást nem bünteti a törvény.

Tudom, hogy @maxval, a gondolkodni igyekvő bircа: pedofíl oldalakon szokott szörfölni és erején felül védi az egyházi bácsik ilyetén jellegű tevékenységét.

Állítsuk meg a ......... 2014.02.04. 15:28:00

@pocaklakó minimanó:
off
Egyébként ugyanez megy az egyház részéről abortusz ügyben.

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:28:06

@Szelid sunmalac:

"De ne a tobbi formacio karara! Magyaran ne iteljek el, vagy "fokozzak le" a tobbit. A szeretet es a csalad nem forma vagy papirfuggo."

Biztos vagyok benne, hogy teljes mellszélességgel kiállnál az incesztus mellett is, hiszen bizonyára tudod, hogy számos európai országban ez teljesen elfogadott dolog. Sőt a svédeknél házasodhatnak is.

Ha ilyen megengedő vagy, akkor elfogadhatatlannak tartom, ha őket nem támogatnád, és ha ennyire mentes vagy a kettős mércétől, akkor elfogadhatatlan, hogy csak a sajátod mellett állsz ki.

Tiéd a terep! :)

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2014.02.04. 15:28:47

@Szúnyog: Ezzel a homoszexuális propaganda erőszakos terjesztésére, vagy a bigott ateista térítésre célzol?

Állítsuk meg a ......... 2014.02.04. 15:30:26

@pocaklakó minimanó:
És egyébként azt sem írtam, hogy miben más a másvalakinek a nemi identitása.

Ugyebár sok szexuális visszaélésről hallani egyházi körökből.

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:30:37

@Salemi boszorkány:

"Egyébként ugyanez megy az egyház részéről abortusz ügyben."

Egyébként ugyanez meg a "felvilágosultak" részéről abortuszügyben.

Tuti tudományosak meg miegymás. :)

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2014.02.04. 15:31:44

@pocaklakó minimanó:
Ez csak üldözési mánia. Van egy embercsoport, aki mindig azt hiszi, hogy őt elnyomják...

Ha azt írná le, hogy és a mainstream felfogással ellentétben a katolikus tanítások szerint...
Az teljesen korrekt lenne.

Állítsuk meg a ......... 2014.02.04. 15:34:08

@pocaklakó minimanó:
Annyira tudományosak, hogy agyhalott nőket próbálnak meg gazdatestként életben tartani, hogy sérült utódokat emeljenek ki a testükből.

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2014.02.04. 15:36:09

@Salemi boszorkány: Hány rabbit, pedagógust, neoprotestáns lelkészt, orvost meg nem?

Szelid sunmalac 2014.02.04. 15:36:46

@pocaklakó minimanó: Nono! Azt is megirtam, hogy termeszetesen a klasszikus csalad a legjobb valasztas. Viszont nem itelem el, aki nem olyanban el. Felolem nyugodtan elhetnek melegek egyutt, vadhazassagban, nyitott kapcsolatban stb. Mi kozom hozza?

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:37:47

@Salemi boszorkány:

"Ugyebár sok szexuális visszaélésről hallani egyházi körökből."

Úgy bizony. És általában azt is tudni, hogy egyrészt a számok úgy keletkeznek, hogy mindig hozzáadódnak az előzőekhez máshonnan. Meg azt is tudni lehet, hogy a visszaélések csakis egy helyütt koncentrálódnak, más helyek visszaélései nem érik el az érzékenyek ingerküszöbét. És végül azt is tudni lehet, hogy visszaélés és visszaélés között hatalmas különbségek vannak, mert illik tudni, hogy egy egyházi visszaélés sokkal rettegettebb dolog egy köznapi visszaélésnél, hiszen amíg a perverz plébános/tiszteletes/rabbi bácsi fenékcsípése húsz év múlva is alvási zavarokat okoz az elszenvedőnél, addig egy haladó szellemiségű filmrendező tini-megerőszakolása már múló élmény az érintettnek.

Satöbbi.

Szúnyog 2014.02.04. 15:38:44

@Kitalátor (másként) gondolkodó: is-is, illetve minden olyan "divatos", "korszerű", "felvilágosult" dogmára, melyet kötelezően kell mantrázni, s aki nem teszi, az megkapja a pecsétet a "szabadság harcosaitól".

Állítsuk meg a ......... 2014.02.04. 15:38:55

@Kitalátor (másként) gondolkodó:
"Hány rabbit, pedagógust, neoprotestáns lelkészt, orvost meg nem?"
Miért jó lenne rajtuk kísérletezni?

Ezekre mint férfiakra gondoltál ugyebár?:)))

Spacecake 2014.02.04. 15:39:59

na ez a tema megint kifujt...

mint mindig:-)

nice try!!:-)

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:40:02

@Szelid sunmalac:

"Mi kozom hozza?"

Mi közöd Átlag Pityu és Átlag Béla, testvérek szerelemi kapcsolatához?

És mivel magyarázod, hogy a legtöbb helyen ennek az ártatlan viszonynak a meglétéért (nem hivatalosításáért, meglétéért) büntetik őket?

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:40:50

@Szelid sunmalac:

"Viszont nem itelem el, aki nem olyanban el."

Ismételten: Miért a TE NÉZETED kell, hogy számítson?

Állítsuk meg a ......... 2014.02.04. 15:42:03

@pocaklakó minimanó:
Nem kell félremagyarázni.

A pedofília büntetendő cselekmény akár pap csinálta, akár a szomszéd "bácsi".Csak az egyháziak úgy 2000 évig rendesen megúszták valahogy.

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:42:24

@Salemi boszorkány:

"...hogy sérült utódokat..."

Érdekes, hogy nemrég arról folyt a vita, hogy mekkora jogfosztás éri a sérülteket.

Most akkor te egyfajta pro-eugenika lobbista vagy?

Mert ugyebár a sérüléseket másutt is meg lehet állapítani.

Szúnyog 2014.02.04. 15:45:30

@pocaklakó minimanó: "
Érdekes, hogy nemrég arról folyt a vita, hogy mekkora jogfosztás éri a sérülteket."

Bizony. Kedvenc TASZ-os szerzőm rendre követeli a választójogot az értelmi fogyatékosoknak.

Állítsuk meg a ......... 2014.02.04. 15:46:05

@pocaklakó minimanó:
Nem tartom etikusnak, ha életben tartanak egy agyhalott nőt, mert sérült magzatot hord a szíve alatt.

Te talán felnevelnéd a család helyett?
Oxigénhiányos, végtaghiányos magzat? Na?

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2014.02.04. 15:46:17

@pocaklakó minimanó: Óriási ám a fejlődés: Belgiumban már a posztnatális abortuszra is lehetőség van, azaz a "gyermek-eutanáziára".
Újra feltalálták Taigetoszt.
Ha elég pénzed van, semmi gond, ha nem jól sikerül (vagy feleslegessé válik) egy gyerek: veszel egy orvost (ott is vannak korrupt, pénzért bármire hajlandó orvosok, nemcsak itt), kiállíttatsz egy diagnózist, hogy 'a büdös kölyök' (mert pl. az előző kanitól van) nemcsak rossz, neveletlen és buta, de reménytelenül beteg is, tehát ki lehet nyíratni orvosi úton. Az "életre méltatlan életek" megsemmisítésének vágyát semmi nem fogja kiűzni a nyugat-európai gondolkodásból.

Állítsuk meg a ......... 2014.02.04. 15:47:36

@pocaklakó minimanó:
Ja, hogy fingod sincs róla mi az a szülés?
Férfi vagy és eleve elrendelt, hogy belepofázz, a nők dolgába?

Állítsuk meg a ......... 2014.02.04. 15:48:42

@Kitalátor (másként) gondolkodó:

Ja, hogy fingod sincs róla mi az a szülés?
Férfi vagy és eleve elrendelt, hogy belepofázz, a nők dolgába?

Tóth Csaba Tibor 2014.02.04. 15:48:59

@Kitalátor (másként) gondolkodó: ja, hát persze. a nyugati kultúra egy bizonyos ponton mindig visszajut az eugenikához...

Narancskommunista (törölt) 2014.02.04. 15:49:39

@pocaklakó minimanó:
Én nem határoztam meg, hogy hol húzzuk meg a határt, de az biztos, hogy amit itt idéztek, annak köze nincsen a joghoz, ez egyszerű propaganda, így még határesetnek sem nevezném. Nyilván, ha egyetértesz vele, akkor nehezebb megítélned, ezért képzelj oda valami szélsőliberális ömlengést, és akkor talán megérted mi a baj.

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2014.02.04. 15:51:15

@Salemi boszorkány: Az engelsi gyökerű genderista forradalom kiteljesedése óta egyre gyakrabban hallani a régen csak kiskamasz korunk vágyaiban feltűnő pedofil nőkről, főleg angoltanárnőkről. Mondjuk rabbinőről én még speciel nem hallottam, de olyanról sem, hogy a hiányuk miatt demonstrálnának...

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:52:21

@Salemi boszorkány:

"A pedofília büntetendő cselekmény..."

Sokan nem osztják a TE NÉZETEDET erről. Őket hogy kívánod meggyőzni?

Meg aztán miféle saját önkényre alapozod a dolgot?

Mert ha elkezdek kérdezősködni... :)

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2014.02.04. 15:53:05

@Salemi boszorkány: A szülés és a gyilkosság (magzat- vagy gyerekgyilkosság) között nagyobb a különbség, mint a tűz és a víz között.

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:53:54

@Salemi boszorkány:

"Nem tartom etikusnak, ha életben tartanak egy agyhalott nőt, mert sérült magzatot hord a szíve alatt."

Bizony, bizony. Sérült magzat és sérült magzat óriási különbségek vannak. Állítólag.

Az egyiket ki lehet kukázni, a másik jogait meg ezerrel kell védeni. Állítólag.

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:55:10

@Narancskommunista:

"...annak köze nincsen a joghoz, ez egyszerű propaganda..."

Ez ugyanúgy elmondható a homokoslobbiról is, csak mivel te szimpatizálsz velük, adottnak veszed, hogy ők nem propagandát nyomnak.

Pedig dehogynem.

Csak a saját propaganda az sosem propaganda. Állítólag.

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2014.02.04. 15:55:34

@TCsT: Az USA minden államában hatályon kívül helyezték már a szellemi fogyatékos (vagy legalábbis gyenge IQ-tesztet produkáló) visszaeső bűnelkövetők kasztrálását előíró jogszabályokat?

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:58:01

@Salemi boszorkány:

"Mondjuk azét mert itt két felnőtt kapcsolatáról beszélünk, akik megállapodnak."

Én is arról beszéltem. Pont arról. Csak nem olvasol, hanem írsz.

Szóval miért büntetik? Hiszen semmiféle kárral nem jár és a pozitivista jogszemlélet szerint csupán az erkölcsre (ld. normák) való hivatkozással nem lehetne büntetni. Mégis teszik.

Bár nem mindenütt.

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2014.02.04. 15:59:37

@pocaklakó minimanó: Arról nem is beszélve, hogy pl. Debrecenben tkp. nem az agyhalott édesanyát tartották életben, hanem a szerveit bomlás és degenerálódás nélküli állapotban... Arról sem zengedezik a szecskavágó, hogy az agyhalott édesanya szerveivel hány ember életét mentették vagy javították meg.

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 15:59:54

@Lord_Valdez:

"Az teljesen korrekt lenne."

Korrektséget várhatnánk el a homokoslobbitól is, de nem kapunk. Helyette folytonos indoktrinációs törekvéseket meg igen. Akkor meg?

pocaklakó minimanó 2014.02.04. 16:01:32

@Lord_Valdez:

"Igen, ismerem ezt a legendát."

Legenda lenne?

Occam beretvája 2014.02.04. 16:33:24

@Szúnyog: Ahogy én elnéztem egy pár taszkalapot, a dolog már megtörtént.:-)

Neked ugatok nem a házat őrzöm 2014.02.04. 16:34:33

Megnyugtat, hogy vannak még akik így gondolkoznak.

Magam nem értem, hogy miért van az hogy férfiak és nők élnek együtt kvázi családként, mert minek az a papír, ellenben homoszexuálisok (nem is tudom hogy ez még pc-e vagy már másként hívatják magukat)házasságot akarnak kötni.

A család az életben maradásra van kitalálva. az állatvilágban sem ismeretlen.
Csak a család, az ad erőt, az ad támaszt.

Én csak tudom, nekem ugyan is nincsen. Még egy unalmas nagynéni, vagy egy agyamra menő unoka testvér is jól jönne néha.

Republic Forever! 2014.02.04. 16:41:46

Vicc:

Két jogász találkozik:

-Szervusz! - hazudja az egyik.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2014.02.04. 16:44:06

@aciduzzu: Ha olyan jó Miskolc, akkor miért nem mennek oda a tehetséges diákok?
A felvi.hu adatai szerint 0 olyan diák jelentkezett oda, aki OKTV helyezett vagy aki emelt szintű magyar érettségin legalább jó minősítést ért el...

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2014.02.04. 17:19:05

@Republic Forever!: Találós kérdés:
Jogászokkal teli busz imbolyog a szekadék szélén. Mi az?

Hannibal ante portas 2014.02.04. 18:01:44

Avittas gondolkodás ez itt, még a legmerészebb is. Hannibal tényleg itt van: a németek berlinben azért vonultak föl, ja persze olyan németek, akik nem emberi lényekkel (azért még nem marslakók), azaz kutyákkal és miegyebekkel képzelik el a közös életüket, beleértve természetesen a szexualitást is, hiszen anélkül nem élet az élet. www.old.szentkoronaradio.com/kulfold/2013_02_01_szep-uj-vilag-allatokkal-szexelok-tuntettek-jogaikert-berlinben

Szúnyog 2014.02.04. 18:20:08

@Hannibal ante portas: kíméletlenül kéne torkon ragadni azt a csapatot, amelyik most már évszázadok óta dolgozik az európai civilizáció szétverésén.

Hannibal ante portas 2014.02.04. 18:24:52

@Szúnyog: Minden esetre jó hatásfokkal csinálják. Európa elpusztítja saját immun rendszerét, mondták ezt az iszlám képviselői. Jól látják.

Okkoskka 2014.02.04. 18:52:51

@Hannibal ante portas: és? buta emberek butaságokat csinálnak; nem ugyanaz az itt tárgyalt téma és az állatokkal szexelés; a homoszexualitás különben se arról szól hogy egymással szexelnek melegek. hanem hogy egymáshoz vonzódnak, egymásban keresik a társat.

EgyetemistaPartyzán (törölt) 2014.02.04. 19:11:04

Nem hiszem, hogy az ideológia terjesztése a tankönyvben olyan veszélyes lenne.
A diákok többsége a vizsga előtti este bemagolja ezt a sok rizsát, aztán kettessel átmennek, és egy hét múlva úgyis elfelejtik.

Szúnyog 2014.02.04. 19:25:55

@EgyetemistaPartyzán: gondolom magadat tartod a jövő értelmiségijének.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2014.02.04. 21:41:57

@aciduzzu: http://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_rangsorok/rangsor/!RangsorUj/index.php/rangsor_publikus/index/szak

Gyingizik 2014.02.05. 08:08:11

@Lord_Valdez: Nem úgy tűnik, hogy a mi kis hazánkban is így lenne!

pocaklakó minimanó 2014.02.05. 09:40:20

@Hannibal ante portas:

off
Én is adtam rá itt linket korábban, de csak az lett belőle, hogy a pampogó nick hirtelen kussba tette a billentyűzetét. Úgyhogy ne várj túl sokat: csak ír, nem olvas. :)
on

pocaklakó minimanó 2014.02.05. 09:41:52

@Okkoskka:

"...hanem hogy egymáshoz vonzódnak, egymásban keresik a társat."

Pityi Palkó is vonzódhat nővéréhez, Pityi Paulinához, mégsem támogatod a kapcsolatukat, mert elmaradott és bigott vagy. Bezzeg pár európai országban már... Tessék haladni a korral! :)

FoersteAndreTredjeMann 2014.02.05. 10:56:59

@Salemi boszorkány:

Kár lemenni arra szintre, hogy "Aki a buzikat (x) nem szereti az látens buzi/pedofil (y)"

Hiszen ezen logika mentén:
A buzikatnem szereteő látenseket (y) nem szerető meg nyilvánvalóan buzi...

És így tovább...
Nem vezet sehová

FoersteAndreTredjeMann 2014.02.05. 11:01:16

@pocaklakó minimanó:

poliamory: Valójában nagyon ritka jelenség.
Persze mostanában divat lett a nyilvánvaló következmények és a felelősség elhárítása miatt ezt lépten-nyomon használni a valóság helyett.
Olyan tudományosan és elegánsan hangzik :)

FoersteAndreTredjeMann 2014.02.05. 11:20:17

@Kitalátor (másként) gondolkodó:

Nő nem lehet rabbi
A vallási szertartás során a férfiak a földszinten a nők pedig lefátyolozva a karzaton.
A nők meg sem érinthetik a Tórát!
Ami azért érdekes az adott vallási ágazatban, mert ezt ott nem a Törvény "csak" a Hagyomány tiltja - már amennyire az tudható külsősők számára.
stb.

Csak ezekől ugyanannyira nem polkorrekt értekezni, mint a pedofil rabbikról :))

Minden vallásban/valláserkölcsben - az ateista vallásban is - vannak a többi ágazat számára furcsa dolgok.

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2014.02.05. 11:32:22

@FoersteAndreTredjeMann: Csak azért utaltam erre a kérdésre, mert a vonatkozó népcsoport hangos hulladéka szokott óriási légi-, akarom mondani média-támogatást nyújtani az apostoli egyházakat papnőkkel bomlasztani kívánó genderista hordáknak...
(Egyébként szerintem sok közöm (közünk) nincs a zsidó vallásgyakorlás szabályaihoz, eredjenek bár azok a közös szent könyveinkből, vagy akár a "zsidó újszövetség" néven is ismert Talmudból. Ahogy nekik és az az egyéb, pl. ateista vallásúaknak sincs köze az apostoli egyházak liturgikus és egyházfegyelmi szabályaihoz.)

pocaklakó minimanó 2014.02.05. 17:35:38

@FoersteAndreTredjeMann:

"Nő nem lehet rabbi." Hogyne lehetne. Magyarországon is van női rabbi. Hagyományosan a harediknél és a náluk lájtosabb ortodoxoknál nincs (bár az ortodoxoknál ez változóban van), míg a konzervatív, reform és rekonstrukcionista irányultságúaknál meg van, igaz nem túlságosan régóta.

Az első női rabbivá avatásnak amúgy jövő télen lesz a 80. évfordulója.

FoersteAndreTredjeMann 2014.02.05. 20:47:46

@pocaklakó minimanó:

Önfényező/kármentő felvezetés:
Magyarországon a zsidóság többsége a neológ irányzathoz tartozik, amelynek rabbijait Izrael nem ismeri el.

Tény:
Nem értek hozzá.

Tanulság:
Jobb lett volna hallgatnom.

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2014.02.06. 12:49:27

@pocaklakó minimanó: Igazán leírhatnád azt is, hogy az izraelita néven ismert vallási csoportnak hány, szektája, akarom mondani irányzata van, miről nevezetesek és melyik miből vált ki, mi a különbség közöttük! (T.i. engem zavar, ha valamiről nincsenek információim.)

pocaklakó minimanó 2014.02.10. 09:32:13

@Kitalátor (másként) gondolkodó:

Akkor ajánlom a könyvtárakat. Bár minden betű megbízhatatlan.

Kitalátor (másként) gondolkodó · http://kitalator.blog.hu 2014.02.10. 09:55:10

@pocaklakó minimanó: A "ZS" betűről a helyedben nem mernék ilyet állítani (hiába hiányzott Dr. Adamis Anna írógépéről)...

KGX 2018.08.25. 22:36:19

A Pázmány Jogi Karral is az a baj, hogy tele van liberális oktatókkal és hallgatókkal. Így sikerült. Miért kell csodálkozni, ha legalább néhány oktatónak van nyomokban katolikus identitása? Akinek nem tetszik, menjen az ELTE-re, ott még kevesebb nem liberális oktató van (főleg jogelméleten).

Közösségek