Erkölcstan rosszul - elemzés Bánhegyi Ferenc tankönyvéről 1. rész

2013. 09. 11. 09:00 - Merker Iván


Kezdeném rögtön azzal, hogy Bánhegyi Ferenc és Olajosné Kádár Ilona könyve már az ideológiai baromságaitól eltekintve is szar. Sajnos azonban ez nem annyira szembeszökő, mivel az általános iskolás tankönyvek nagyon gyakran borzalmasak, tudománytalan tartalmakkal és kevés információval. Először érdemes felvázolni persze a könyv felépítését. Fejezetek vannak különféle témákban, azon belül alcímek, a könyv gazdag irodalmi és egyéb idézetekben, feladatokban, vannak benne javaslatok az órai játékokra is, és még a házit is előre feladja. Minden fejezet egy-egy ajánlásszerű idézettel indít, és nyilvánvalóan épít a diák eddigi tapasztalataira. Fontos elmondanom még, hogy a könyv szerintem kifejezetten szép, és furcsa mód keménykötésű, ez pozitív.

 

Irodalmi hülyeségek

 

Nagyon nagy probléma van a könyv jelentős részét alkotó irodalmi betétekkel. A könyv jelentős részét képező idézeteket ugyanis többször önkényesen kiragadja a szerző eredeti irodalmi kontextusából, illetve elég agyatlan kérdéseket ír hozzájuk. Lássunk néhány példát!

“A lelkünk kincsei” című fejezetnél az egyik szemelvény Lázár Ervin A kislány, aki mindenkit szeretett című meséjének részlete. (A mű itt olvasható teljes egészében.) A következő szerepel:

Ebben a pillanatban a nagy eukaliptuszfán - éppen az alól kiáltott vissza Brunella - megszólalt egy dörmögő hang:

- Ki merészeli zavarni a nyugalmamat?

- Hát te ki vagy? - kérdezte a kislány, ernyőt csinált a szeme fölé, és a fára kémlelt.

- Én a Rettenetes Háromkerekű Pakuk madár vagyok - dörmögött a hang -, és ha azonnal nem hordod el magad, meglegyintelek a szárnyammal.

- Ó, de buta vagy! - mondta csendesen Brunella. - Látod, ha kedvesen beszélnél velem, és lejönnél hozzám, megszerethetnénk egymást. És akkor sokáig jól éreznéd magad, tudnád, hogy valaki szeret.

- Ugyan - mondta a Pakuk madár -, én már háromszáz éve ülök itt, és még soha senkivel nem szerettük meg egymást.

- Talán nem is járt erre senki - mondta Brunella.

- De igenis - mondta a Pakuk madár -, kétszáztíz éve egy nyúl és nyolcvan éve egy szénégető. De nem szerettük meg egymást. Az igaz, hogy nem is vettek észre.

- Na látod - mondta Brunella -, lejöhetnél, úgysem láttam még Pakuk madarat.

A Pakuk madár egy darabig mirgett-morgott, aztán csak lejött. Óriási madár volt, és láb helyett tényleg három kereket viselt.

- Hát, te elég fura szerzet vagy - nevetett Brunella -, de a szíved biztos jó, téged biztos nagyon lehet szeretni.

Ezzel megsimogatta a Pakuk madarat.

A Pakuk madárnak mind a három kereke bizseregni kezdett, s arra gondolt, jöhetett volna ez a kislány háromszáz évvel korábban is. Akkor talán ő még énekelni is megtanult volna, úgy, mint a sárgarigó.

Kérlelte Brunellát, hogy ne menjen még, de erősen esteledett, a kislánynak haza kellett indulnia. A Rettenetes Háromkerekű Pakuk madár a hátára vette, és elrepült vele az erdőszélig.

- Na, innen már látszik a házatok - mondta, és kitépett a szárnyából egy tollat. - Ezt őrizd meg. Emlékül.

Nos, bár az idézet valóban önmagában is jó, meg tanulságos, valahogy kimarad az eredeti mese lényege, a vadásszal való “barátkozás”. (A lényeg az, hogy miután a szemelvényben olvasható történet korábban megtörtént a medvével és a tigrissel is, a kislány a vadásznak fecsegi el nagy szeretetében az állatok rejtekhelyét, aki lelövi őket.) Így csak minőségi sztori arról, hogy szeretettel mindent jóvá lehet tenni, az, hogy a feltétel nélküli szeretettel minden elrontható, valahogy kimaradt.

A következő feladatban nem csak az összehasonlítandó idézet az érdekes:

6. Olvassátok el a történetet! Mit tennétek, ha a ti családotokban fordulna elő hasonló helyzet? Beszéljétek meg!

A szülők elváltak, a tízéves kislány az édesanyjával maradt. Az édesanya újra férjhez megy, és az új férj magával hozza tizenkét éves lányát is. A két lánynak a lakás szűkössége miatt egy szobában kell laknia. A lányok azonban nem tudják egymást elviselni, állandóan veszekednek. A tízéves lánynak az édesapjánál külön szobája lehetne. Az édesanyját viszont nem akarja elhagyni.

7. Vitassátok meg, melyik lenne a helyes megoldás!

a) A kislányt csak saját érdeke és kényelme érdekli. Elköltözik az édesapjához, ahol nyugodtan élhet saját szobájában.

b) Nem költözik el, nem hagyja el az édesanyját, inkább megpróbál szót érteni mostohatestvérével. Hiszen hasonló korúak, ugyanaz érdekli mindkettőjüket, és hasonlóak a gondjaik is.

8. Olvasd a József Attila-vers sokat idézett részletét! Van-e összefüggés a feladatban vázolt helyzet és az idézett versrészlet között? Elemezzétek tanári irányítással!

“...az igazat mondjad, ne csak a valódit,

a fényt, melytől világlik agyunk,

hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.”

A probléma itt kettős. A 7. feladat azért problémás, mert bár azt várja el, hogy a diákok nyilvánítsanak véleményt, de a kérdésfeltevésben a költöző kislányt önzőnek állítja be, míg a másik lehetőség mellett érvel is. Az előbbi azért is baj, mert azt mondja burkoltan, hogy a válás után a gyereknek az anyával kell maradnia, az apához költözésnek kizárólag önös okai lehetnek. Ez a körülményektől függ, ezt azonban nem részletezi a feladat. Két év pedig, kedves tankönyvszerző, ebben a korban elég nagy korkülönbség ahhoz, hogy ne lehessen olyanokat leírni, hogy egykorúak.

De hogy a rossz szemelvények témájánál maradjunk, itt van egy nagyon-nagyon jó példa a kiragadott idézetre. Ez annyira kiragadott már, hogy nem is az egész mondatot idézi a kiváló szerzőpáros. Az ugyanis így hangzik:

Te jól tudod, a költő sose lódit:

az igazat mondd, ne csak a valódit,

a fényt, amelytől világlik agyunk,

hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.

Ennek fényében bátra válaszolhatunk a feladat kérdésére: nem, az égegyadta világon semmi, de semmi köze nincs az idézetnek a témához. Persze, baromi jól hangzik, hogy az együttlét fontosságáról szóló idézett, de ez még mindig a Thomas Mann üdvözlése! Egy erősen politikai mű, amelyet a huszadik századi német irodalom egyik kiváló alakjának budapesti látogatására írt. Ahhoz a Thomas Mannhoz, aki ekkor emigrációban élt, mert a hazájában éppen náci rémuralom volt. És nyilván az egymás nélkül is arra utal, hogy az íróknak össze kell a fasizálódás ellen fogni, nem pedig a családi együttlétre. És a gyermek is csak a hasonlatban vágyik pihenni. Ami itt folyik az jobb esetben a szerzők nulla inteligenciája, rosszabb esetben irodalomhamisítás. Egyik sem tűnik igazán jó alapnak az erkölcstankönyv írásához, most nem is beszélve arról, hogy van-e egyáltalán jó alap erre.

A következő idézet és a hozzá illő feladatok pedig végképp darabokra tépik azt az elképzelést, hogy ezt a könyvet intelligens szerzők írták. És utálom ezt leírni, de muszáj.

A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget.

- Légy szíves, szelídíts meg! - mondta.

- Kész örömest - mondta a kis herceg -, de nem nagyon érek rá. Barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem!

- Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít - mondta a róka. - Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. (...)

- Isten veled - mondta a róka. - Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű: jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.

- Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan - ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.

- Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat.

- Az idő, amit a rózsámra vesztegettem... - ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.

- Az emberek elfelejtették ezt az igazságot - mondta a róka. - Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Felelős vagy a rózsádért...

- Felelős vagyok a rózsámért - ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.

Ez egy elég híres idézet a műből. Itt kell megjegyeznem, hogy bár a könyv nagy hangsúlyt helyez a fogyasztói társadalom kritikájára, számomra az idézet fél idevágó mondata a legjobb ezek közül, ez sem biztos, hogy pozitív a könyvre nézve. Árulkodó, hogy a Testi és értelmi változások részhez került az idézet, ami legkevésbé ehhez a részhez illik az erkölcstanon belül. Ami viszont tényleg rendkívül kínos, az a szemelvényhez tartozó négy feladat:

9. Kik a történet szereplői?

10. Keresd meg azt a mondatot, amelyik udvarias kérést tartalmaz!

11. Milyen jelentései vannak a részletben a megszelídítés szónak?

12. Értelmezd a mondatot! "Jól csak a szívével lát az ember.”

Az első két feladat olyan unintelligenciáról tanúskodik, hogy én szégyellem magam. Komolyan az udvarias kérést meg a szereplőket kell megkeresni? Ez az erkölcstan? A szereplők még irodalomórán elfogadható (ötödikben még), de ez nem irodalomóra. A harmadik kérdés határeset, a negyedik már ideillik, de nehogy már csak ennyi az órára illő idézetet találtak ide! De az elég rossz arány, hogy az erkölcstankönyvben az egyik szemelvényhez tartozó feladatok legnagyobb jóindulattal fele illik ide.

Csütörtökön folytatjuk

Szerintünk: (0/5)
Török Márk-o-Meter: (3/5)

A bejegyzés trackback címe:

https://atlatszooktatas.blog.hu/api/trackback/id/tr865506584

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Hit- és erkölcsoktatás kezdeti ceremóniája 2013.12.03. 08:46:00

Sátán létezését valóságosnak elfogadók ne tanitsanak semmit sem. Inkább gyógyuljanak ki a rögeszméikből, mint mást is megfertőzzenek vele.

Trackback: Gyerekek jogait sérti a hittan 2013.12.03. 08:45:32

A gyerekeknek emberi joguk, hogy agyukat ne nyomorítsa meg mások rossz gondolatainak való kiszolgáltatottság. forrás

Trackback: Tisztesség és erkölcs 2013.12.03. 08:45:09

A tisztesség az, amikor akkor is jót csinálod, amikor senki sem néz téged.

Trackback: Ostoba akar erkölcstant tanítani 2013.12.03. 08:44:50

A bölcs mindig tanulni akar. Az ostoba mindig tanítani.

Trackback: Széles Gábor negyedik csillaga 2013.12.03. 08:44:21

Be kellene iratkoznia Széles Gábornak, aki az FMPSZ-KDNP kormány 2014-es választási eredményét 2/3-ra tudja garantálni az energiacellájával, egy négycsillagos erkölcstanfolyamra. Akciós áron elvállaljuk az oktatását. Miért? Ezért:...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

áasdklfjáasn 2013.09.11. 17:57:45

Hát nem is tudom, vajon a kritika-e a szarabb vagy a kritizált mű.

Mert mindkettő nagyon.

kpityu2 2013.09.11. 18:33:29

Az erkölcs mint intézményesített tan, igencsak alkalmas mások társadalmi kirekesztésére, és ezáltal azok célponttá, bűnbakká kinevezésére.
Az erkölcs kultúrafüggő, ezért intézményesítése, egy kiválasztott, felsőbbrendűnek tekintett (árja) kultúra megalapozását célozza.
Az erkölcstan, mint tantárgy bevezetése, a legékesebb bizonyítéka a rezsim neosoviniszta elkötelezettségének. Mintha 100 évet visszaugrottunk volna az időben.

Merker Iván 2013.09.11. 18:35:14

@kpityu2: Ez így van, ezekkel fog a holnapi folytatás foglalkozni, még ha nem is ilyen szépen fogalmazva. Már csak 14 és fél óra. :)

weinmaker 2013.09.11. 18:53:58

Pont ugyan akkora elmebetegség az erkölcstan mint a hittan. Mivel nincs 2 egységes erkölcs és nincs 2 egységes hit sem a földön.

Diotima 2013.09.11. 19:05:06

Nos, én szívesen ütköztetném a véleményem a poszt szerzőjével, mert az elemzése valahogy nekem "kínai".
Ha kiemelte volna a szerző, hogy Exupéry nem gyerekeknek íródott(felnőttek sem fogják fel), ha kiemelte volna Attilánk mondókáját és "nekifeszítette" volna akár a társadalomnak...de így? Komolytalan lett...

lutria 2013.09.11. 19:14:55

Ha házi feladatot adnak fel akkor van számonkérés-feleltetés,dolgozatírás-is?
Ha nem írja meg a házit és egyébként is csak "aludni" jár be az erkölcstan órára a gyerek akkor mi történik,egyest kap és/vagy megbuktatják év végén?

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.11. 19:19:40

Hát, elég gagyi valóban. Különösen az emberellenes Kis Herceg nevű fércmű idézése.

egysmás 2013.09.11. 19:19:58

Az erkölcs azt jelenti, szenvedni kell.
Aki nem szenved, az önző dög.

Anyuci megtartja a házat, ahova odajön az új apuci gyereke, akihez alkalmazkodnia kell az őslakónak.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.11. 19:20:32

@weinmaker:

A hittan hasznos. S nem kell lennie egységes hittannak, hiszen a hittan hitfüggő.

Jóléti Dán Kekszesdoboz 2013.09.11. 19:23:26

mér? Mi a faszt kéne tanítaniuk baszki ? Azt hogy bunkóság stoppolni a spanglit?

komplikato 2013.09.11. 19:53:07

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: A hit meg EGYÉN függő.

A Kisherceggel meg mi a bajod?

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.11. 19:54:42

@komplikato:

A hit vallásfüggő.

A Kis Herceg egy öngyilkosságra ösztönző, mélyen emberellenes mű, ráadásul szarul megírva.

Igényes 2013.09.11. 20:01:55

Lefordítanám a posztot: a poszt írójának valamivel problémája van. Nem tudja mivel, de a mai bűnbakot már megtalálta hozzá. Ez éppen az erkölcstan. Igazán érvelni nem tud mellette, tulajdonképpen véleménye sincs, de nem tetszik neki, és ezt leírta.
Megértettük.

Valaki olvasta egyébként ezt a könyvet? Én nem, szóval nem tudom milyen. A kiragadott részek elég szubjektíven és rosszindulatúan beállítottnak tűnnek. :)

Igényes 2013.09.11. 20:04:30

A idézett részek elég szubjektíven és rosszindulatúan kiragadottnak tűnnek, na.

Igényes 2013.09.11. 20:07:43

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: Szóval nem csak nekem tűnt fel. :D

Jó ideje már mondani sem merem hogy egy plasztikbornyút táncolnak körbe, mert egyből leugatnak.

@kpityu2: Túl sok zsidóüldözéses filmet nézel.

Kim Jong Un 2013.09.11. 20:12:46

Bezzeg, ha kulon holokauszt ora lenne, az tetszene nektek mi libsi veglenyek?

Merker Iván 2013.09.11. 20:19:16

@Diotima: Mivel ezt a részt eredetileg nem külön cikknek szántam, csak a hosszú idézetek miatt hosszúságban ezt vettük külön, így ez tényleg csak félkész. Aki hiányolná, vélemény a holnapi cikkben lesz.
@Kim Jong Un: Ja, ne érvelj az erkölcstan mellett légyszi, egy tömeggyilkos a felhasználóneved.

Merker Iván 2013.09.11. 20:20:16

@Merker Iván: Még valami Diotima kommentjére, a cikknek nem volt célja egyik irodalmi idézet mély elemzése sem.

Igényes 2013.09.11. 20:22:01

@Merker Iván: Te poszter, az az all seeing eye, ott a fejlécben, az micsoda, he? :D

Igényes 2013.09.11. 20:23:25

Nektek valaha eszetek volt, öcskös. Újabban minden hülyét felvesznek? Tempera, more!
:)

maskep 2013.09.11. 20:26:45

@Diotima: Exupéry Kis hercege (mint ahogy a legtöbb egyéb írása, amiket olvastam) dagályosan szentimentális, csak az ötödikes gyerekek még merik únni... Ezért bízhatunk az erkölcstan oktatásban: Pont az ilyen bárgyúságok ösztönös elutasítása fogja kialakítani az egészségesen kritikus szemléletet az agymosással szemben...

meggyes alfonz 2013.09.11. 20:29:30

@Kim Jong Un: Ha jól emlékszem a holokausztot a valamikor hittant tanulók csinálták. Te is biztos azon nőttél fel ezért jut mindenről az eszedbe.

weinmaker 2013.09.11. 20:30:56

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: A hittan az aztán kurva fontos. Ha már ki akarjuk mosni az agyát valakinek legalább adjuk meg a lehetőségét annak, hogy ő válassza ki melyik vallási mesével tegyük mindezt.

Kormos Krisztián 2013.09.11. 20:37:12

@Kim Jong Un: Ha kommunista szombat volna, akkor meg te hisztiznél, "konzervatív" véglény.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.11. 20:37:41

@weinmaker:

A vallást mindneki maga választja. A hittan pedig nem agymosás.

maskep 2013.09.11. 20:39:42

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: A hit egyrészt nem vallásfüggő, hanem hitfüggő. Egyéni és személyes. És van mégegy tulajdonsága: Ellentmond a józan észnek. Ezért hit, mert nem bizonyítható, de még csak nem is valószerű.

Ha így vesszük, a hittan, az erkölcstan és a világnézetünk alapjai egy kategóriába tartozó baromságok, fából-vaskarikák, és egyben agymosási kísérletek. A hittan külön kiemelkedik közülük vállalt irracionalitásával, a másik kettő legalább igyekszik az (iskolai oktatáshoz tartozó) észszerűség látszatát fenntartani. Ha esetleg vallástörténet lenne... De nem, az már blaszfémia lenne egy állami iskolában...

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.11. 20:40:16

@maskep:

Nekem gyerekként adták a kezemben a mindenki által istenített művet. A feléig olvastam nagy kínokkal. Felnőttként elolvastam újra, végig, s megállapítottam: gyerekként ösztönösen éreztem a szar szagát.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.11. 20:41:17

@maskep:

A hitet nem is kell bizionyítani, hiszen nem racionális tudás. Azaz érved értelmetlen.

Merker Iván 2013.09.11. 20:42:00

@Igényes: Az oktatási all seeing eye nem már halott költők és írók műveinek jelentésének fejtegetését, irodalmi elemzését jelenti. Nem az számít, hogy jó-e a Kis Herceg, vagy nem, mert itt a hozzá tartozó feladatokról van szó.

maskep 2013.09.11. 20:43:38

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: A hitet választja mindenki, nem a vallást: azt kapja a családtól, környezettől. Azt pedig tanítani még kevésbé lehet, mint az erkölcsöt, vagy a világnézetet. Ezek belülről jönnek, a vallás meg kívülről...

maskep 2013.09.11. 20:46:18

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: Valóban, a hitet se bizonyítani nem kell, se megvallani. A bizonyítás a tudományhoz tartozik, a vallás meg a közösségi kényszerhez. Egyiknek sincs köze a hithez.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.11. 20:46:45

@maskep:

Ez egyéni döntés kérdése. A szülőktől esetlegesen kapott hit nem marad az emberek lemoshatatlan bélyegként. Egyéni döntés kérdése, hogy elfogadod-e, elutasítod-e vagy esetleg valami más hitet választasz.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.11. 20:47:32

@maskep:

A vallás a lélek síkján van, a tudomány az agy síkján. Mindkettő kell az embernek.

Mr. Waszabi 2013.09.11. 20:51:33

Sajnos, nem volt szerencsém megvásárolni a vitatott tankönyvet. Valaki elárulná nekem, hogy az-e az igazság, amit a kritikusok állítanak, vagy a minisztériumé?
Köszi

maskep 2013.09.11. 20:53:59

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: Én elhittem, hogy a Kis herceg jó, csak én nem értem, ezért megvettem Saint-Exupéry egy vastag novelláskötetét. Aztán csömöröm lett, de végigolvastam. Egyetlen novellája tetszett, a többi csak üres dagályosság.

Diotima 2013.09.11. 21:01:36

@Merker Iván: Jó, elolvasom azt is, hátha valamit összerakok. :)
Amúgy magánvéleményem, de a tankönyvek sokszor nem azért kerülnek a gyerekek táskájába, mert a tanárok ezt szeretnék, hanem erre van támogatás...ezt csak úgy megjegyzem, mert a pedagóguson is sok múlik, ha valamivel nem ért egyet, akkor biztos vagyok benne, hogy ad más alternatívát hasonló feladatokkal, csak értelmesebb, vagy gyerekek által jobban befogadható feladattal.

Diotima 2013.09.11. 21:06:14

@maskep: A Micimackót is erőltetik, szerintem az sem jobb a Kis hercegnél...

Merker Iván 2013.09.11. 21:07:03

@Mr. Waszabi: Valahogy szerezd meg, és olvasd el, döntsd el Te! :) Az idézetek biztosan szerepelnek, egyébként valóban igaz az, hogy bizonyos idézetek nem (pont) úgy szerepelnek, ahogy egyes oldalak mondják, de mondjuk a 444.hu cikkében idézett feladatban csak egyik pontja nem stimmel a dolognak, lehet, hogy azóta módosították.

Merker Iván 2013.09.11. 21:15:36

@Diotima: Nyilvánvaló, hogy gyakorlatilag bármilyen feladat elbukhat a tanáron (pl. anyámat a Kádár-rendszerben a töritanára nem volt hajlandó az (akkori) elmúlt ötven év történelmére megtanítani az elvárás szerint), de ezt a tárgyat nem hozzáértk, hanem töritanárok tanítják majd, sajnos.

kuki123 2013.09.11. 21:19:50

@weinmaker: ez pont így van

@kpityu2: Lehet ezt csak én nem értem, hogy lehet az erkölcs alkalmas "társadalmi kirekesztésére,"

(azt persze gondolom hogy azért van jelentősége mit is tanulnak...elvégre befolyásolható a gyerekek...de azért ebből pont azt levezetni hogy "társadalmi kirekesztésére,"...hát azért az kicsit elrugaszkodott.

szóval levezeted ezt nekem?
(egyébként én attól félek hogy szentfazék, istenfélő, esetleg akarat és tudat nélküli megfelelés mániás lesz a gyerekből...akit az okosabbak merészebbek eltipornak.

Diotima 2013.09.11. 21:21:36

@Merker Iván: Én viszont nem győzöm a témával kapcsolatosan hangsúlyozni a szülők/család szerepét. Szerintem az erő abban van, a többi, ami szignifikáns különbséget mutat a családdal szemben, csak egy olyan ismeret, ami más, vagyis több nézőpont. Én nem féltem a gyerekemet sem a hittantól sem az erkölcstantól, mintával nekem kell jeleskedni, a többi csak példa/ellenpélda. :)

weinmaker 2013.09.11. 21:22:06

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: Kösz én megvagyok vallás nélkül, mivel nincs lélek. A lélek a tudatod ha úgy tetszik az agyad és ennyi. Nem egy nagy was ist das, csak nagy segget kerítenek neki a vallásos barmok akik nem tudnak semmit sem megmagyarázni értelmesen.

Bambano 2013.09.11. 21:23:02

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: majd döntsék el, hogy hittan vagy olyan állam, ahol az államot és az egyházat szétválasztották. legalábbis az alaptörvény ezt forszírozza.

A környezetéből kiszakított idézetekre meg kedvenc példám, amit szerintem mindenki látott már:

"Dolgozni csak pontosan, szépen
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes."

Tegyük akkor elé az előző sort is:
"Bár munkádon más keres"

rögtön kicsit más lett az üzenete...

weinmaker 2013.09.11. 21:23:12

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: Ezt a baromságot melyik vallásos szülőd verte bele a sötét fejedbe?

Melee 2013.09.11. 21:27:30

Az erkölcstan a 30 évvel ezelőtti politikai gazdaságtan mai megfelelője. Ennek megfelelő a tankönyv színvonala is.
Én hittanra adom a gyerekeket, mert szerintem azt sokkal könnyebb negálni.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.11. 21:28:04

@Bambano:

Az egyház és az állam elválasztása nem jelenti, hogy nem lehet hittanoktatás az állami iskolában.

Bambano 2013.09.11. 21:32:59

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: de, azt jelenti, plusz még azt is, hogy az állam nem finanszíroz hitoktatást.

a hitoktatást oldják meg az egyházak és a hívek a saját köreiken belül.

P. dictus Magister 2013.09.11. 21:43:55

Nem tudom melyik filozófus mondta, hogy az értékmentesség is érték. Szóval akik az értékmentesség mellett érvelnek, azok is egy érték mellett törnek lándzsát.

niklex 2013.09.11. 21:50:54

Mivel az erkölcstant azoknak az elvetemülteknek oktatják, akik (még) nem járnak hittanra, az erkölcstan elég fura képződmény lett, valójában egy hittan "light".

Kicsit off-topic:
"Hittudományi Főiskola/Egyetem"

Mi van??
A tudomány tényeken alapul. A hit pedig ugye...hiten.

Tarkedli 2013.09.11. 21:53:09

Jó estét!

Tessék mondani, mi van itt? Ránézek az Indexre, és második napja a Bánhegyi-féle etika könyv van terítéken. Arany Kincseim! Ilyen intenzitással a patás ördögöt nem szidják. A hozzászólók persze nem látták a könyvet, csak mondják a véleményüket bölcsen. Mint egy másik blogon kifejtettem az este, jusztis hazahoztam és elolvastam a könyvet, legalább tudjam már, mit kell kritizálni. És tényleg: szövegkörnyezetből kivett, elferdített idézeteken csámcsog a jónép. Pont olyanokon, mint amelyeket e blog tisztelt szerzője kér számon a tankönyvön. Ugyan már, ennyire futja csak? Tényleg nagyon nagy baj lehet a Futrinka utcában. Avagy valaki parancsára kiadták a levadászási engedélyt, és most hajrá ezerrel? És itt beszélünk toleranciáról, etc,etc.
Az idézetekkel gyakran van gond. Egy irodalom tankönyv keretei sem engedik meg, hogy minden művet teljes terjedelemben közöljönek. Remek eszköz viszont a szemelvény arra, hogy kedvet csináljon az eredeti mű elolvasásához. Ne kérjük számon a tokkal-vonóval alig 110 oldalas kb. A/5 formátumú könyvön, hogy a rengeteg valóban nagyon jól kiválasztott idézet helyett nem hozza a mintegy 2000 oldalnyi eredetit. Mellesleg a többi kiadó etika könyvei ugyanígy idézetek tömkelegét tartalmazzák. Tessékszíves azokat is egyenként szemantikailag és strukturalista módon elemezni, hogyan viszonyulnak az eredeti művek egészéhez, mondanivalójához. Örömmel társalgok bárkivel a könyvről, csak könyörgöm, olvasátok el, és utána osszátok az észt.

Bambano 2013.09.11. 22:00:10

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: nem hiszem, hogy az, hogy máshol mi van, alátámasztja az állításod.

A legyeket tudnám példának hozni.

Merker Iván 2013.09.11. 22:02:13

@Tarkedli: Elolvastam. Egyébként pedig nem az idézettel van a gond, pl. a Kis Hercegből teljesen jól idéznek, ott nem is ez a probléma. A baj ott van, amikor a szeretet határtalan erejét egy olyan novellából (igen, novella, nem mese) vett idézettel mutat be, ami pont a túlzott szeretet hátrányairól szól. Vagy egy mondatból csak a háromnegyedét teszik be, ami még illene is oda, de ha hozzáveszed az elejét, már rögtön annyira mégsem, és akkor a történelmi- és szövegkontextusról nem is beszéltünk. Egyébként ugyanezen az elven, amellett itt Te is érvelsz, alapszik az, hogy én is csak pár részt idézek. (Megjegyzésként, gondoltam rá, hogy kirakom az egészet a netre a cikk részeként, de sajnos jogilag nem lenne tiszta.)

CauseNoFuckGiven · http://sexysfwgirls.com 2013.09.11. 22:17:08

Internetes marketing, nem HIYP, nem kattingatás! YouTube, Weboldalas módszerek egyszerű magyarázása:penztazinternetrol.blogspot.com

Tarkedli 2013.09.11. 22:19:44

Kedves Iván!
Te legalább olvastad. A többiek (pl. a Kettősmérce) meg valami végleges változat előtti kéziraton csámcsognak, amihez hozzájuttatták őket, gondolom nem véletlenül.
Neked nem tetszik. Na bumm. Ez van. Nekem meg tetszik. Színre, formára,tartalomra - tényleg öröm végiglapozni. A szövegkörnyezetből kivett idézetek szerintem nem halálos melléfogások, nem gondolom, hogy gyökeresen más az eredeti művek jelentése, értelmezése annál, mint aminek szemléltetésére itt használják őket. Pont ez szerintem az irodalom gyönyörűsége és ereje: más és más korok a saját élethelyzetükre ismernek rá belőle. Gondolom Antigoné sem akkor igaz csak, ha valaki a testvérét akarja eltemetni az uralkodói tiltás ellenére. József Attila nyomán érezhetek én hasonlót nácik nélkül is, ha kínban vagyok, s Thomas Mann sem kell, hogy mellettem álljon. Hogy kell-e erkölcstan, vagy nem ma Magyarországon, arra meg csodálatosan szép választ adnak a gyűlölködő hozzászólások, a bármilyen témában harmadik mondatnál már a másik létét is kétségbe vonó szövegek. Itt tartunk.

egysmás 2013.09.11. 22:22:11

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: de azt igen, hogy az állam nem ismeri el a hittant etikai oktatásként.

tisztapista 2013.09.11. 22:24:06

@áasdklfjáasn: "Hát nem is tudom, vajon a kritika-e a szarabb vagy a kritizált mű."

Nagy dilemma. Attól, hogy a műnek semmi értéke nincs, még az azt fikázó kritika is lehet bűnrossz. Mint most.

Mérges 1234 2013.09.11. 22:27:57

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca:

Na de miért lenne a hittan hasznos???

Ai hivő annak nem kell, a hivédt meg nem leet tanítani, vagyis lehet csak értelmetlen.

Amúgy persze mindeki azt csinál amit akar és abban hisz, de ennek iskolai keretek közötti tanítása, elég értelmetlen szerintem.

Az erkölcstan pont jó, mert az egy társadalmon belül azért elégé egységes.

egysmás 2013.09.11. 22:30:51

@Tarkedli: Amennyiben a véglegesítés előtti változat bepillantást enged a szerző etikai-erkölcsi értékrendjébe, _annyira_ talán nem gáz, ha azon huhognak hogy mekkora egy fasz is az, aki attól a lárvától rendel könyvet.

Mérges 1234 2013.09.11. 22:32:55

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca:

"A hitet nem is kell bizionyítani, hiszen nem racionális tudás. "

Akkor minek is tanítani a nem racionális tudást?????? MIt is tanít a hittan???

Mit keres a tudomány falai között, az ami nem racionális????

egysmás 2013.09.11. 22:36:26

@Mérges 1234: A gyökkető sem racionális.

Mérges 1234 2013.09.11. 22:38:25

@egysmás:

Gyökettő racionális, ne menjünk ele definiciós vitába.

Két esetben a racioális nem ugyanazt jelenti.

Tarkedli 2013.09.11. 22:38:52

@egysmás: Bizonyára más lenne az irodalmi kánon, ha Mikszáth, Goethe, vagy Tolsztoj műveit a kéziratok alapján kritizálták volna... Gondolom Te is érzed annak finom báját, hogy lenyúlnak egy kéziratot,odadobják bértollnokoknak és apró darabokra szedik a tiszta jóízlés bajnokai. Ismét csak mondom: nagyon is van létjogosultsága az erkölcstannak.

egysmás 2013.09.11. 22:45:18

@Tarkedli: Jaja!

És pont attól kell tanulni, aki ezt a könyvet írta...

@Mérges 1234: Láttál már gyökketöt?
Vagy tudsz mutatni egyet? :o

Hunor Levente 2013.09.11. 22:47:59

a kis herceg egy bántóan olvashatatlan mű. akkor már inkább a citadella.

Bambano 2013.09.11. 23:33:20

@Mérges 1234: jaja, tökre egységes, például a muszlim bevándorlók erkölcse abszolut egységes az eredeti londoni őslakosokéval... meg a svájcban burkát hordani akaró nők erkölcse is pont ugyanaz, mint a flamand nőké...

ezen túlmenően valahogy mozog bennem egy olyan érzés is, hogy pl. Alföldi elképzelései sem azonosak (például) Vidnyánszkyéval. remélem, érted.

oh wait.

sorica123 (törölt) 2013.09.12. 00:00:38

@áasdklfjáasn: első feladat: mondd el miért szar? Ha tele lesz a lap, megfordíthatod.
@Mérges 1234: valamiféle általános, egyszerű "teológia" szerű tárgy még csakcsak, mert ilyen dolgokat, hogy melyik vallás hogyan működik, hogy hívja Istent, milyen ünnepei vannak, jó tudni. Ha nem is lesz gyakorló vallásos a gyerekből, mert nem kötelező az, akkor is jobb, ha képbe van ezekkel a dolgokkal. De hitet tanítani, pláne úgy, hogy tkp senki igazán nem akarja, csak hát valamit kellett ikszelni, hogy mit tanuljon a gyerök, és nem akartunk felkerülni a Kubatov-listára... hát ez elég guftuftalanul hangzik.
@Bambano: na és amúgy ez a kendő-burka-akármi mizéria is többek között pont ennek az általános vallástanos tárgynak a dolga lenne, hogy aha, vannak ezek a nénik kendővel a fejükön, na ők más ünnepeket is tartanak, mint mi. Eleve ez az egész kendődolog azért egy messze vivő téma, mert rém egyszerű a kendőt jelképnek tekinteni és leszedni a vallásos muszlim nők fejéről, akik meg ettől eléggé felbolydulnak, mert mit zavar az téged, az nekik kell a vallásgyakorláshoz, oszt kész. És persze, hogy nem a kendő zavar, hanem azok a vadhajtások, amikor valakinek testi sérüléseket okoznak, bezárják, ellehetetlenítik holmi vallási okokra hivatkozva egyes elborultabb emberek. És rengeteg embernek erről a kendős öltözetről rögtön beugrik az egésztestes burka, és ezzel az a tényleg ijesztő gondolkodásmód, ami még mindig be van rengeteg mohamedán agyba kövesedve, hogy az asszony az szégyellje magát már csak azért is, mert van és veszi a levegőt.
@Tarkedli: na, azt meg kell hagyni, hogy a kivitele tök jó a könyvnek. De pont a Lázár Ervines idézetbe ha nem is hal bele senki, de aki ismeri már a mesét, az csak néz, hogy vazze, ki lett tekerve a nyaka, de amúgy köszi, tényleg, a szeretet mindent legyőz. Csak ugye a meskete pont arról szólt, hogy mi van akkor, ha a józan paraszti észt is legyőzi:)

B-road · http://szetbaszazideg.blog.hu 2013.09.12. 00:11:39

@egysmás: hogyne lattam volna gyokkettot, az 1m szer 1m-es keriteselembe hegesztett vas pont ilyen hosszu. lehet, megis jo lett volna az a matekerettsegi valamire?

Bambano 2013.09.12. 00:13:00

@sorica123: ahhoz, hogy más vallásokról tanítsanak, nem kell hittan óra. ráadásul pont nem hiszem, hogy egy pap más vallásra fogja vesztegetni az idejét (objektíven), mikor a sajátját is propagálhatja. Eddig is tanulhattak más vallást a gyerekek, volt környezetismeret és hasonló tárgyak, vagy akár művészettörténeten is lehetett vallási építészetről tanítani, stb. ehhez nem kell hittan.

az nagyon pc megfogalmazás, mikor a "család becsületének visszaállítása" érdekében (jelentsen ez bármit is), nőket gyilkolnak meg vagy követnek el velük szemben súlyos testi sértést. elég nagy baj, hogy pár szélsőségesnek vagy 3000 éve megakadt a tű a lemezén és nem lépett tovább a második számon.

egyébként sem értem, aki úgy akar élni európában, mint otthon, az minek jön ide?

Bambano 2013.09.12. 00:14:10

@B-road: nem láttál gyökkettőt, az átlóba hegesztett vas még közelítésnek is gyenge. a hiányt a megolvadt hegesztőpálca adja ki.

egysmás 2013.09.12. 00:15:19

@B-road: Az anyagismereten mondták, hogy az a vasdarab a gyökkettő, vagy a matekérettségin?

Te tényleg azt állítod, hogy egy absztrakció, egy "bölcsészfaszság" materializálódni tud?

Holnap az angyalok is suttogni fognak a füledbe?

szamoai 2013.09.12. 00:27:57

@egysmás:

apró különbség: a gyökkettő értéke ugyanannyi itt mint Japánban, a Holdon mint a Marson vagy a Nap belsejében.

Az erkölcs meg ugye..

Miért, amúgy gyöknégyet láttál már? Pedig matematikai értelemben az racionális.

B-road · http://szetbaszazideg.blog.hu 2013.09.12. 08:37:32

@egysmás: Valóban, ez a gyökkető dolog olyan mint a zsidófizika. Sose fogod megérteni...
Neked elég, hogy "25deka parizer kérek... 30lett, maradhat?"

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.12. 09:43:31

@Mérges 1234:

A hittan ismereteket ad az adott vallásról. Attól, hogy valaki hívő, még nem biztos, hogy tudja is vallása minden részletét.

Mérges 1234 2013.09.12. 10:06:09

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca:

Giondolod, hogy csak hívők fiognak ülni az iskolapadban????

A hittan ebben a formában, arról szl, hogy hivőt neveljen, hiovővé tegye a gyerekeket.

Nem úgy van, hogy valaki hivőnek születik, pl hisz a keresztény Jézusban, és utána mivel ebben hisz, ez után érdeklődik és megtanulja.

Ehelyett az van, hogy bármilyen hitre meg lehet tanítani a gyerkeket. Bármilyen hit gondolatát el lehet ültetni bennük. Innentől persze egy rossz vicc az egész, ha a gyerket keresztény hittanra ültet be, akkor Jézusban hisz, ha másra akkor annak a valáásnak az aktuális istenben.

Ilyenformán ez kicsit értelmetlen nekem.

De mond meg ha rosszul látom.

Röviden a kérdés, a szülő dönti el, hogy a gyermeke számára milyen Isten létezzen a világban???? Egyszerűsítve mi teremtjük meg isten gondolatát gyermekink fejében????

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.12. 10:22:24

@Mérges 1234:

Egyéni döntés kérdése, hogy akar-e valaki hittanra járni.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.12. 10:24:04

@Mérges 1234:

"Röviden a kérdés, a szülő dönti el, hogy a gyermeke számára milyen Isten létezzen a világban???"

Igen, ez a szülő felelőssége.

Mérges 1234 2013.09.12. 10:31:42

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca:

Magyarul a szülő dönti el, milyen isten létezik????

Istent az ember teremtette tehát?????

Nekem egyébként ezzel nincs bajom, csak szükségesnek érzek tisztázni ilyen dolgokat. Én gyerekeknek tanítani nem engedném, csak mondjuk 14-18 éves kortól, hogy akkor kevésbé fogékonyak rá, hát na bumm.....

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.12. 11:00:58

@Mérges 1234:

A szülő neveli a gyereket, határozza meg a nevelés menetét. Ennek része a vallás is. Az én szüleim ateisták, annak neveltek. A vallásos szülő meg vallásosnak neveli a gyerekét. Aztán a gyerek, amint nagyobb lesz, maga dönt, hogy elfogadja.e szülei útját vgy más útra tér. Hol a probléma?

Mérges 1234 2013.09.12. 11:12:24

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca:

Én azt gondolom, hogy a probléma ott van, hogy a szülöknek ezt a területet tisztán kellene hagyni. Azaz sem ateista irányt, sem valamilyen Istenet nem szabad arra a lapra felírni.

A probléma, hogy mind az Istenhitet és az Ateista hitet a szülök termetik, ahelyett, hogy fehér lapot hagynának????

A szülök által belédneveet kereteket azért nehéz átlépni.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.09.12. 12:39:03

@Mérges 1234:

Viccelsz? Ezen az alapon a szülő hozzá se szóljon a gyerekhez és semmit se mutasson neki, hiszen minden befolyásolja.

Szóval ez amolyan álliberális ökörség.

egysmás 2013.09.12. 16:15:38

@Mérges 1234: Gondolod, a hittantól hívő lesz a gyerek?

Azé' nem kéne úgy csinálni, mintha lenne olyan dolog az iskolában, ami hatással lesz a gyereknek az efféle dolgaira!
A hittan úgy hülyeség, ahogy van, előbb fogja a hittantanár/pap megbaszni a gyereket, minthogy hívőt neveljen belőle!

A hittannal nem az a gond, hogy az majd hívőt csinál, hanem az, hogy az állam elismeri az erkölcstan helyett, holott az egyik az hittan, a másik meg erkölcstan.
Meg az is a gond vele, hogy színvallásra kényszeríti a szülőt.

Amúgy meg csak sima faszság, ostoba barmok agyhalott játéka, amiben úgy csinálnak, mintha elhinnék a mesét, ennek apropóján szépen öltözve elmennek a templomba, meg ájtatosan forgatják a szemüket.

felucca 2013.12.10. 17:14:36

A kritika szar, az erkölcstant tanítani meg hülyeség. Irodalmat kell olvasnia a gyereknek, zenét hallgatnia, lerajzolni egy száraz fát. Ebből a háromból mindent megtanul, amit a célzott erkölcstanból nem.

Merker Iván 2013.12.10. 18:04:31

@felucca: Az a "baj", hogy az olvasás nem érné el a kívánt hatást. Egy jó irodalmi mű, amennyiben tanítani is akar, azt nem úgy teszi, ahogy itt elvárják, azaz nem rág szájba faszságokat...

Közösségek

süti beállítások módosítása