Gödöllő, vol. 3: a sérelmes helyzetet szüntessék meg!

2013. 10. 12. 04:37 - Prinz Dániel

A SZIE-vel foglalkozó posztjaink tartalmára az egyetem nem reagált, de kérte a posztolt fizetési lista törlését. Ennek részben tudunk eleget tenni. Elszaladtak a fizetések az egyetemen, a GTK volt dékánja 4 (!) családtagját foglalkoztatta, elképesztően magas fizetéseket kaptak bizonyos ,,ügyvivő szakértők".

Az email

Péntek reggel a következő emailt kaptuk az egyetem jogtanácsosától:

Tisztelt Átlátszó Oktatás blog, tisztelt Prinz Dániel!

A mai napon észleltük, hogy az Önök által írt - Gödöllő, vol. 2: Nepotizmus és magas fizetések című cikkben szereplő ([itt az eredeti link szerepelt]) dropbox hivatkozásban  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet szerinti személyes adatok széles körét hozták jogosulatlanul nyilvánosságra - nagyszámú érintettnek  érdeksérelmet okozva.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól 2010. évi CIV. törvény 4.§ (3) szerint  a sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével.

 Ezúton felszólítjuk Önöket, hogy a fentiekben sérelmes helyzetet haladéktalanul szüntessék meg!

Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelen ügy kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény 60.§ (1) szerinti adatvédelmi hatósági eljárás megindítását kezdeményezzük.

Üdvözlettel:

___________________________________
dr. ...
jogtanácsos
Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.

A miért

Az egyetem azok után küldte nekünk ezt az emailt, hogy három posztban is foglalkozott velük az Átlátszó Oktatás:

  • Szeptember elején arról posztoltunk, hogy problémák vannak a rektori pályázat körül, egy egyetemi forrásunk szerint pedig a Vidékfejleszési Minisztérium szeretné lenyúlni az egyetemet. Ekkor adatigénylést is benyújtottunk mivel ugyanezen forrásunk azt mondta: a GTK-n elszaladtak a fizetések, a dékán és egyes beosztottjai indokolatlanul sokat keresnek.
  • Erre az adatigénylésre 30 nappal később, a törvényes határidő napján (a törvény szerint 15 napon belül kell válaszolni, ami egy alkalommal 15 nappal kiterjeszthető) kaptunk választ. Az ekkor megkapott vezetői fizetési listák alapján arról posztoltunk, hogy a vezetői fizetések tényleg elszaladtak. Volt év, hogy a rektor 60 millió forintot vitt haza, ez akárhogy is nézzük, nagyon sok pénz. A rektor mellett egy másik személynek is kiemelt fizetése volt: kilenc év után a rektorral egy napon távozott Dr. Villányi László, a GTK dékánja, aki kétmilliós fizetést kapott, de volt olyan év, hogy 12 milliós jutalmat vitt haza.
  • Csütörtökön az eredeti egyetemi forrásunk elküldte nekünk a GTK teljes fizetési listáját. Mint még aznap megjelent nálunk: a GTK-n a dékánnak 4 rokona dolgozott. Főnöke volt két lányának (az egyikük docens, a másikuk ügyvivő szakértő), sógorának (szintén docens) és sógora fiának (műszaki ügyintéző). Ugyanebben a posztban szó volt arról is, hogy a kar egyes, ,,ügyvivő szakértő" munkakörben foglalkoztatott alkalmazottjai érthetetlenül sokat keresnek. Sem azt nem értettük, hogy mit is csinál egy ilyen ügyvivő szakértő, amiért akár 1 millió forintot, a docensi fizetések többszörösét fizetik neki, sem azt, hogy lehet, hogy egyes ügyvivő szakértők 2-300 ezer forintot, más ügyvivő szakértők viszont 6-800 ezer forintot keresnek.

Fenti emailjében az egyetem jogtanácsosa a harmadik cikkünkben linkelt fizetési lista megjelenését kifogásolja. Emailjének lényege, hogy az egyetemen dolgozók fizetése nem nyilvános adat. (Minden más, a fizetési listában megtalálható információ az egyetem honlapján is elérhető.)

Mivel érvel a jogtanácsos?

A jogtanácsos két jogszabályi helyre hivatkozik emailjében. Az egyik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete a felsőoktatásban kezelt személyes adatokról. Amennyiben helyesen értelmezem ezt a jogszabályt, a felsőoktatási törvény ezen melléklete felsorolja, hogy az egyetemek milyen személyes adatokat kezelnek. A másik hivatkozott jogszabály a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 4.§ (3), mely szerint 

A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével.

Szerintem ennek az érvelésnek az első fele, miszerint mi a felsőoktatási törvény szerint sértettük mások személyhez füződő jogait, hibás. A felsőoktatási törvény hivatkozott része ugyanis arról szól, hogy az egyetemek, például a Szent István Egyetem milyen személyes adatokat kezelhet és hogyan kezelheti azokat. Vagyis a hivatkozott jogszabály nem mond semmit arról, hogy egy blog milyen adatokat kezelhet vagy hozhat akár nyilvánosságra. Sőt, akár a Szent István Egyetem ellen is használhatnánk az érvelést, amely a felsőoktatási törvény 3. mellékletére hivatkozik az általunk közölt fizetési listával kapcsolatban. Ugyanis mivel mi egy névtelen egyetemi forrástól kaptuk a fizetési listát, úgy tűnik, hogy az egyetem nem tett eleget a felsőoktatási törvény szabályainak: illetéktelen kezekbe jutottak az általuk kezelt személyes adatok.

Kitérő: Lázár János vs Prinz Dani

Amikor megkaptuk az emailt a Szent István Egyetemtől, egy jogászismerősünkől kértünk tanácsot. Ő küldte nekünk ezt a linket. (Amennyiben közben törölnék, a link tartalmát ide is feltöltöttem.) Eszerint a Lézer János államtitkár által vezetett Miniszterelnökség úgy gondolja, hogy saját dolgozóinak fizetése nyilvános. De nem ám csak a vezetőké, hanem például a hivatalsegédé meg a gyakornoké is. Sőt, a gépkocsivezetőé is. Mivel mi sem állhatna távolabb tőlünk, mint hogy Lázár Jánost jogsértéssel vádoljuk, felmerül a kérdés: amit szabad a Miniszterelnökségnek azt szabad-e nekünk?

De akkor mégis miért

teszünk eleget az SZIE kérésének, legalább részben? Az Átlátszó Oktatás célja a tényfeltárás. Jelen esetben két olyan tényt (a dékán négy rokonát foglalkoztatta; egy érthetetlen beosztásban dolgozó egyes emberek érthetlenül sokat keresnek) tártunk fel és egy olyan tényt  (a nemrég leköszönt dékán megmagyarázhatatlanul sokat keresett) hoztunk adatigénylés alapján nyilvánossára, melyek, és itt óvatosan fogalmazok, súlyos etikai vétség gyanúját vetik fel. Ugyanakkor nem célunk, hogy olyan emberek adatai is nyilvánosságra kerüljenek, akiknek nincsen ehhez közük, illetve akik akár elszenvedői voltak ennek a helyzetnek. Ez akkor is igaz, ha a fentiek alapján szürke zónának tartjuk a közpénzből közintézményben foglalkoztatott közalkalmazottak fizetésének nyilvánosságát. Ezért az eredeti listáról minden nevet töröltünk.

Kitérő: SZIE vs ÁO - avagy hogyan blogoljunk?

A SZIE és az ÁO, illetve a SZIE és köztem kialakul vita egy fontos problémára is rámutat. Mivel a gödöllői egyetemről szóló posztunk két nagyon konkrét olyan gyakorlatra mutatott rá, melyről úgy gondoljuk, hogy legalábbis etikátlan, nem egészen világos, hogy hogyan kéne blogolnunk akkor, ha ezeknek az etikátlan gyakorlatoknak a feltárása esetleg jogszabályok megsértését követelné tőlünk vagy forrásainktól. Ha tudom, hogy mondjuk egy bizonyos csoport bizonyos ismerősei bizonyosan nem legális módon jutottak bizonyos fagyiboltokhoz a közelmúltban, de ugyanakkor én a Nemzeti Fagyikereskedelmi Művek alkalmazottjaként titoktartási szerződést kötöttem a NFM-mel, akkor mit tehetek ennek a törvénysértő gyakorlatnak a feltárására? És ha az NFM dolgozója megszegve akár saját titoktartási szerződését, akár a nemzeti fagyikereskedelemről szóló 2010. évi ZY. törvényt eljuttatja a Átlátszó Jégkrémnek a dokumentumokat, melyekből kiviláglik a törvénysértés, akkor nyilvánosságra hozhatja az ÁJ a dokumentumokat? 

Epilógus: Tartalom vs forma

Mint fentebb kifejtettem, véleményem szerint az ÁO egy jogi szürkezónában cselekedett pénteken. Remélhetőleg a nevek törlésével sikerült egy zöld zónába átlépnünk, és elkezdhetünk a tartalomról beszélni. Mivel az ÁO-nak fontos, hogy többet tudjon a SZIE GTK-n zajló folyamatokról, az alábbi kérdéseket küldtük el az egyetemnek:

1. Mi az egyetem álláspontja azokról a kiugróan magas juttatásokról, amelyeket volt rektora és a GTK volt dékánja kaptak az elmúlt években?

2. Mi az egyetem álláspontja arról, hogy a GTK dékánja négy rokonát foglalkoztatja a karon?

3. Mi a GTK-n dolgozó ügyvivő szakértők pontos munkaköre? Mi indokolja az akár 990 ezer forintos fizetésüket?

4. Mi indokolja, hogy bizonyos ügyvivő szakértők akár háromszor annyit keresnek, mint más ügyvivő szakértők?

És akkor most nem egy Paulo Coelho idézettel zárnék.

Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a tizedik. Mert az erények ura a Királyok Királya, miként égi serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: "Irgalmasságot akarok, nem áldozatot." Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét.

A kép forrása: Wikimedia Commons

Szerintünk: (0/5)
Török Márk-o-Meter: (5/5)

A bejegyzés trackback címe:

https://atlatszooktatas.blog.hu/api/trackback/id/tr455563936

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

Közösségek

süti beállítások módosítása