,,Szigorú követelmények” - megszólalt az Econovum a kamudiploma-ügyben

2014. 02. 27. 10:00 - Átlátszó Oktatás

 

Az elmúlt hetekben több cikkben is foglalkoztunk az Econovum Akadémia Professzorok Vezetőképző Központja Kft. (röviden: Econovum) nevű kamugyanús diplomák kiadására szakosodott felnőttképzésre akkreditált intézménnyel. Elsőként a kazah tiszteletbeli konzul diplomájáról jelentettük, hogy kamugyanúsnak tűnik, majd 18 állami és üzleti vezető, politikus végzettségével foglalkoztunk hosszú posztban. A gödöllői Szent István Egyetem egyik dékánja (!) is köztük volt, Gyuricza Csaba közleményben védekezett, melyben azt írta, hogy a képzés során vizsgáit ,,a Corvinus Egyetem neves professzorai ” előtt tette le.

Most maga az Econovum is közleményt adott ki honlapján, melyben visszautasítják a cikkeinkben megfogalmazott állításokat, azokat a választási kampány részének tartják. Arról nem írnak, hogy szerintünk melyik oldalon szálltak be szerzőink a választási kampányba. Ez többek között azért sem világos, mert cikkeinkben mind a Fideszhez, mind az MSZP-hez kötődő vezetőkről volt szó. Az Econovum a következő közleményt jelentette meg:

 K Ö Z L E M É N Y


Pontosan negyedszázada működő, jelenleg is akkreditált felnőttképző intézményünket az Econovum Akadémia Professzorok Vezetőképző Intézetét négy év után ismét elérte a választási kampány szele. Erre utalnak a képzési programjainkat elvégző közszereplőket támadni kívánó és ennek érdekében az intézményünket és az intézményünknél megszerzett akkreditált képesítést dehonesztáló cikkek és blogbejegyzések. Intézményünk sohasem kötődött politikai párthoz és nem kötelezte el valamely oldal mellett. Az idők során intézményünkben végzett, többnyire magas beosztású szakemberek is csak egy dologban hasonlítanak egymásra. Abban, hogy mindnyájan tisztességes emberek, akik vállalták a munka melletti kemény tanulást is. Többségük az előírt minimális átfutási időt meghaladóan csak jóval hosszabb idő alatt tudta maradéktalanul teljesíteni a hazai akkreditációval járó szigorú tanulmányi követelményeket! (Igaz, a tanulás tényét még senki sem vonta kétségbe!)

Szeretnénk azt is újólag nyomatékosítani, hogy akadémiánk mindenkoron kizárólag hatályos felnőttképzési akkreditációval adta ki a Tanúsítványban szereplő hivatalos megnevezésű programvégzettséget , vagy képesítést a programot sikeresen elvégző Résztvevőnek!

Az amerikai Newport University-vel, illetve egy rövidebb időszakban az általa alapított Newport International University-vel létrehozott korai együttműködési célkitűzésünk elsősorban korszerű felnőttképzési modulszerkezet és tananyagok átvételére irányult. Együttműködésünk időszakában mindkét amerikai partner intézmény törvényesen működött, amit a honlapunkra feltett okiratok is igazolnak. Ehhez még azt is hozzátesszük, hogy a tartalmi megfelelőségre és angol nyelvi tanulmányokra alapozott eseti hallgatói kérelemre kiadott, nem akkreditált amerikai fokozatot State of California, illetve korábban State of Wyoming által Apostille okirattal felülhitelesített formában adták ki.

Az amerikai fokozat megszerzésére történő önéletrajzi hivatkozást az alábbi szöveggel javasoltuk megtenni: "Az akkreditált hazai felnőttképzési képesítés tartalmi egyenértékűsége alapján szereztem meg a programot angol nyelven dokumentáló nem akkreditált amerikai Newport University (vagy a Newport International University) által felülhitelesítve kiállított "... degree-t.. (A pontos, javaslatunknak megfelelő önéletrajzi hivatkozás kizárja minden félreértés és esetleges rosszindulatú támadás lehetőségét.)

Honlapunkon évek óta szerepel az a figyelmeztetés, mely szerint a nem akkreditált külföldi oklevél és tantárgyi melléklete az elvégzett tanulmányok dokumentálására szolgál. Nem használható a hazai Bologna-i rendszer diplomájaként, vagy pl. tudományos Ph.D. fokozataként. Ugyanakkor Magyarországon a munkáltatók szakmai szempontok alapján, honosítási kötelezettség nélkül is figyelembe vehetik közgazdasági jellegű munkakörök betöltésekor. Intézménycsoportunkban korábban végzett Résztvevőinknek is a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditált, a hazai Tanúsítványban megfogalmazott szóösszetétel szerinti akkreditált felnőttképzési képesítés , illetve programvégzettség használatát javasoljuk. Ez esetünkben a vezetői továbbképzés vállalatgazdász jellegét és szintjét, valamint sikeresen teljesített moduljait igazolja.

A tevékenységünket igényesen és szigorúan felügyelő hatóságok többszöri ellenőrzése is megerősítette, hogy intézetünk maradéktalanul és kifogástalanul betartja a működési előírásokat. Intézményünk mind a múltban, mind pedig a jövőben is kizárólag a szigorú tanulmányi követelmények sikeres teljesítése alapján ad ki tanúsítványt hatályosan akkreditált felnőttképzési programvégzettségről. A szóban forgó színvonalas és korszerű vezetői továbbképzéssel az életen át történő tanulás elősegítését tekintjük küldetésünknek, ami hozzájárulhat a gazdasági versenyképesség fokozásához.

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét.

Dr. Solt Péter

Az Econovum Akadémia jogi képviselője


12-16 hónapos DBA


Azt nem tudjuk, hogy az Econovum mire kérte önéletrajzukkal kapcsolatban a végzetteket, de úgy tűnik, hogy az Econovum által ,,tisztességes embereknek” nevezett hallgatók egy jelentős része tüntette fel PhD-ként, tudományos fokozatként az Econovumnál szerzett végzettségét (egy listáért lásd korábbi cikkünket). PhD-fokozatot egyébként valóban nem említ az Econovum honlapja:DBA.jpg

Ugyanakkor látható, hogy a PhD-hez nagyon hasonló DBA (Doctor of Business Administration) fokozatot emlegetnek. Bár az Econovum honlapja azt írja, hogy ,,a "Felnőttképzési DBA Képesítés" program tervezett képzési ideje legkevesebb tizenhat hónap, amely esetünkben évi 12 hónapos folyamatos tanulási és vizsgalehetőséggel van megtervezve.  Ez tehát intenzív egyéni képzési formát jelent, naponként 1-1.5 órás tanulással, folyamatos vizsgaidőszak biztosítása mellett. Az előadások és konzultációk, valamint a tananyagainkból való irányított felkészülés, majd a vizsgáztatás a tizenhat hónap alatt összesen 480 órát vesz igénybe. Az átfutási idő csökkenhet az előzőekben elvégzett beszámítható modulok arányában.”, egy valódi DBA-fokozat megszerzése 3-4 éves folyamatos (tehát nem munka melletti tanulást igényel). Az Econovum honlapja is említi a saját kutatáson alapuló záródolgozatot: ,,A Felnőttképzési DBA Képesítés program tárgymoduljainak sikeres lezárása után kerül sor a Résztvevő által készített 50 oldal terjedelmet meghaladó, tartalmilag kiemelkedő színvonalú, szakmai-tudományos szempontból pedig újdonsági eredményeket is tartalmazó Felnőttképzési DBA Záródolgozat megvédésére. Ennek keretében három tudományos fokozattal rendelkező opponens ad bírálatot a kutatási anyagról, majd professzorok részvételével összeállított bizottság előtt kell megvédeni a Felnőttképzési DBA Záródolgozatot.” Valójában elég nagy zseninek kéne lennie valakinek, hogy 12-16 hónap alatt valódi tudományos teljesítményt jelentő dolgozatot állítson elő. Ráadásul mindezt munka és az Econovum által megkövetelet tárgyak elvégzése mellett, naponként 1-1.5 órás tanulással. Bár az Econovum hangsúlyozza, hogy az általuk kiadott végzettség nem ekvivalens a bolognai rendszernek megfelelő DBA-diplomával, ez egy önéletrajzra nézve már kevés embernek lesz világos. Hogy egy kis kontextust adjunk a dolognak: a Harvard Business School DBA-programja 4-5 éves teljes munkaidős program.

Valóban Corvinusos oktatóik vannak

Gyuricza gödöllői dékán magyarázkodásában kiemelte, hogy vizsgáit a Corvinus Egyetem tanárai előtt tette le. Igazat mondott, legalábbi az Econovum is több Corvinusos oktatót feltüntet honlapján az oktatók között.

oktatok.jpg 

 

“Nem akkreditált, Apostille okirattal kiadott diplomák”

Az Econovum Akadémia és több náluk végzett ember védekezésében is rendkívül fontos szerepet játszik az az érvelés, hogy szinte teljesen mindegy, hogyan hívják a képzéseiket, az “MBA” és a “PhD” kulcsszavak is teljesen legális formában is szerepelhetnek életrajzukban, ha valamilyen formában feltüntetit, hogy a Felnőttképzési Akkreditációs Bizottság a tanulmányaikat “Vállalatgazdász-képesítésként” elismeri.

Ez technikailag valóban így van. Már 2010-ben, egyes fideszes politikus Econovumos diplomája kapcsán is felmerült a kérdés, illetve a probléma, hogy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) kereteitől függetlenül, az OKJ-s képzéseket belföldön hitelesítő FAT pontosan milyen elvárásrendszer mentén hitelesít Econovumhoz hasonló intézményeket. Bazsa György, a MAB elnöke már négy évvel ezelőtt is azt közölte, hogy a “PhD felnőttképzés keretében” megfogalmazás megtévesztő a végzettségé szintjét illetően, és ezt akkor az Econovum vezetője, Iványi Attila felé is jelezte.

Erre utal a közlemény azon kitétele, hogy időközben a felmerült kifogások hatására a “hibákat kijavították”. Érdekes adalék, hogy három és fél évvel ezelőtti reakciójában Iványi maga még nem ilyen szerény. A moha online kérdésére, hogy hogyan vélekedik a MAB vezetőjének véleményéről, pontosan ezt a választ adta:


Dr. Iványi Attila, az Econovum igazgatója, a Corvinus Egyetem professzora tiszteletben tartja a MAB jelenlegi állásfoglalását. Szerinte azonban a program neve nem félrevezető, ezért szerepel benne a „felnőttképzésben képesítés” kifejezés. A PhD és az MBA elnevezések pedig az itt megszerezhető tudás jellegére és szintjére utalnak. A különbség az, hogy itt a diák nem kap tudományos fokozatot, és az Econovum nem az iskolarendszerű képzéshez tartozik, így a felnőttképzési törvény hatályába és nem a felsőoktatási törvény alá tartozik. Persze a többségükben érett szakemberek közül jelentkező econovumos diákok is ugyanúgy vizsgáznak, krediteket teljesítenek és disszertációt írnak, mint azt a fiatalabbak teszik az iskolarendszerű felsőoktatásban. Iványi azt is elmondja, sereghajtók vagyunk az EU-ban a felnőttképzésben, és az econovumtípusú intézmények nélkül egyes felsővezetők nem tudnák frissíteni legmagasabb szintű szakmai-gazdasági tudásukat a tartalmilag igényes, de formailag rugalmasabb felnőttképzésben. Ki mondja meg, hogy a felnőttképzésben már csak középfokú szinten lehet tanítani? – teszi fel a kérdést Iványi.

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy ugyan a MAB ezen végzettségek esetében már jó korán jelezte kifogásait, ezek súlya azzal, hogy a felnőttképzést nem a MAB szabályozza, nem értékelhető döntő erejűnek, vagy kötelező érvényűnek, és ilyenformán a magyar jogrend szerint is teljesen szabályosan lehet a “Vállalatgazdász” képesítést “PhD” ill. “MBA” végzettség-szerűen föltüntetni az életrajzokban, feltéve, hogy a valóságos OKJ-s papírra elvileg utaló “képesítés” szó valahol az életrajzban is szerepel. Ahogyan az előző cikkeinkből kiderül azonban, sok végzett tanuló még erre sem igen vette a fáradtságot, ezért azonban semmiféle retorzió vagy elmarasztalás nem érte őket.

Ehhez az Econovum még annyit fűzött hozzá, hogy a nagyon gyakran előforduló “MBA” és “PhD” címek hátterében a Newport International University-vel folytatott együttműködésük áll. Amint ugyancsak közleményükből kiderült, ezt a “nemzetközi kapcsolatot” már lezárták, és csupán tananyagok fejlesztéséhez vették igénybe segítségüket. Ennek keretében az állítólag a Newport University által fejlesztett, az Econovum Akadémia honlapján konkrét formában el nem érhető, tananyagok alapján állítja ki formailag az amerikai intézmény saját hatáskörben a “Phd” és “MBA fokozatokat.

 

 

Egy Newport University-s okirat - Diplomának látszó tárgy. (Forrás: norokey.com)

Arról már korábbi cikkünkben is beszámoltunk, hogy a Newport University és a Newport International University Egyesült Államok-beli státusza gyakorlatilag nem létezik. Az USA-ban az oktatás terén az egyes államok nagyon széleskörü autonómiával rendelkeznek, a legtöbb diplomát és doktori fokozatot az adott állam Oktatási Hivatalának elnöksége (Board of Regents) hitelesiti. A NIU esetében ez az állam 1976 és 2008 között Wyoming volt. A NIU kezdetben minden bizonnyal szinte kizárólag "távoktatásos" formátumú végzettségeket adott ki az állami akkreditációja segítségével, többnyire az USA-n kivüli területekre. Tevékenységének lényege valójában az volt, hogy elérhető áron biztosított, minden elemében valódinak látszó diplomát "hallgatói" részére. A Newport International University, és kaliforniai társintézménye, a Newport University sohasem vitte el addig az USA-ban, hogy szövetségi akkreditációt kapjon, az állam mégis törvényesen engedte a diplomagyárat működni.

2006-ra azonban kitelt a becsületük, és megszüntették az elismertségüket. Ez éppen három évvel azután történt, hogy Kenya 200 NIU-s diploma ottani elismertségét megszüntette. Ekkor 2008-ig tartó pereskedés kezdődött az NIU és Wyoming állam között, amelyet előbbi elvesztett és végül távoznia kellett onnan. A 2006-os állami szintű döntés összefüggésben állhatott azzal, hogy ez az időszak Amerikában a "nem-hagyományos, for-profit konstrukciójú egyetemek" (for-profit universities with non-conventional education), mint pl. a University of Phoenix, felfutásának időszaka volt, több száz ilyen, magán- illetve vallásos szervezet tulajdonában lévő oktatási intézmény kezdett el az üzleti életből ismert fejvadászokat alkalmazni direktmarketinges diáktoborzásra, általában rávette őket a horribilis méretű tandíj, sokszor diákhitel felvétele utáni kifizetésére minőségi oktatást és versenyképes diplomát ígérve. Noha az általuk kiadott diplomák általában nehéz helyzetben lévőket borítottak be adóssággal, és diplomáik használhatatlanok voltak, az egyetemek az állami szabályozásokon belül szabadon müködhettek, és sok ideig szövetségi szinten sem bántották őket. Ez köszönhető volt annak, hogy a kamuegyetemek mögött álló gazdasági társaságok részvényeit bevezették a tőzsdére, a Wall Street-i lobbisták pedig többnyire sikeresen hárították el a diplomagyár-vádját.

Ugyancsak remek washingtoni kapcsolatoknak köszönhetően a Bush-kormányzat által 2008-ban elfogadott "GI-Bill" (Törvény Az Oktatási Segitségnyújtásról A 9/11 Utáni Veteránok Részére) keretében az iraki és afganisztáni veteránok ezeknél az egyetemeknél is kiválthattták az erre a célra, szövetségi keretből elkülönitett kölcsöneiket. A Newport International University honlapjából kiindulva manapság is ezekből a veteránoknak nyújtott távoktatásos továbbképzésekből élhet. Egyszerü, pdf-formátumú katalógusa szerint MBA-dipolmákat továbbra is kinál, PhD-t azonban már egyáltalán nem. Szövetségi akkreditációja továbbra sincsen, "középfokú iskolát követő" (postvocational) engedéllyel rendelkezik, ez azonban olyan posztgraduális diploma, mint például az MBA, kiadására egyáltalán nem jogositja fel.

A magyar intézmény mostani közleménye furcsa módon azt hangsúlyozza, hogy a képzésein megszerezhető Newport University-s "diplomák" "Apostille-okiratok", tehát az 1961-es hágai egyezmény értelmében az EU területén elfogadhatóak. Ez csupán annyit jelent viszont, hogy a Wyoming államban 2008-ig még működö, amerikai források által is "diplomagyárnak" (diploma mill) titulált intézmény papírját abban az államban a kiállítás időpontjában hitelesnek fogadták el, szövetségi akkreditáció nélkül azonban semmiképpen nem nevezhető felsőfokú végzettségnek.

Igy tehát Iványi Attila Szilárd magánintézménye, minden bizonnyal erre a nemzetközi diplomagyárra kapcsolódott rá, hogy képzéseit magasabb szintűnek láttassa, mint amilyenek magyar akkreditációjuk szerint voltak. Több Econovum-végzett úgy kapta meg ezeket az angol nyelvű diplomákat, hogy közben világosan jelzi életrajzában, csupán középfokú angol nyelvtudással rendelkezik. Kérdés egyrészt, hogy ha, amint azt Iványi állítja, az általuk meghirdetett képzések valóban magas színvonaluak, akkor miért nem akkreditáltatta azokat felsőoktatási képzésként (illetve intézményét MBA-t nyújtó magániskolaként), másrészt, hogy miért pont a nyilvános adatok alapján is évek óta azonosíthatóan kétes hátterű Newport University diplomáit és asszisztenciáját vették igénybe?

Prinz Dániel - Tóth Csaba Tibor

Szerintünk: (0/5)
Török Márk-o-Meter: (4,7/5)

A bejegyzés trackback címe:

https://atlatszooktatas.blog.hu/api/trackback/id/tr895833784

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

aFx 2014.02.28. 00:10:00

Pár gondolat valamennyire témában lévőként:

"A Felnőttképzési DBA Képesítés program tárgymoduljainak sikeres lezárása után kerül sor a Résztvevő által készített 50 oldal terjedelmet meghaladó, tartalmilag kiemelkedő színvonalú, szakmai-tudományos szempontból pedig újdonsági eredményeket is tartalmazó Felnőttképzési DBA Záródolgozat megvédésére"

480 óra, az bolognai rendszerben 12 kreditnek felel meg, a 40óra/1.5kredit standard számítási modellt használva (ez ugye a gyakorlatban azért eltérhet tárgyantól, diáktól és előképzettségtől függően). namost, ahol én vagyok Európában, ott a legkisebb bolognai BSC diplomamunka 15 kredit, azaz 600 óra. a standard 30 kredites 1200 óra (gyakorlatban ez diszciplinától is függ, maradék 30 kreditet jellemzően kutatási metódusokkal szokták kiegészíteni, legalábbis computer science/information systems területen biztosan). Még egyszer: egy sima jellemzően három éves képzést záró BSC diplomáról beszélünk, ahol csak a diploma nagyobb, mint itt az egész képzés. Más megközelítésben: Itt az elsőseinknek első negyedév végére kb több időt kell beletolniuk a képzésbe, mint amennyire a cikkben leírt állításoknak megfelelően diplomát lehet kapni. Megint más fényben: Egy normál tempójú elsős Corvinusos aki a BSC standardnak megfelelő időt tol bele lassan a második diplomájánál járna ilyen feltételek mellett. Megint más fényben: Egy standard bachelor idejében 15 diplomát lehetne letenni ilyen feltételek mellett. 300kredites MAt számolva ez 25 diplomát jelent. PHDbe bele se menjünk:).

Aztán: új kutatási eredmények. Hol vannak ezek a dokumentumok publikálva? Mondjuk a Method / Approach / Results / Analysis részekre lennék kíváncsi. Összehasonlításképpen: Van olyan Skandináv állam, ahol az összes diplomamunkát kötelező elektronikus formában publikálni, miután azok átmennek egy plágium ellenőrzésen (elég nagy az adatbázis).

50 oldal nem jelent semmit. Standard word betűmérettel ennyit össze lehet csapni kb 30 óra alatt, 200 szó per órával számolva. Másik oldalról ahol a BSCt csináltam, ott 40 oldal a diplomamunka, viszont úgy lehet számolni az ember minden mondatot legalább háromszor a nulláról újraír, mire az egész összeáll elfogadható szintre. Szóval az az 50 óra inkább 150 rendesen -értsd úgy, hogy el is fogadják- csinálva. 480 óra, az felsőoktatásban nem sok.

Másik oldalról ezeket a számításokat úgy néztem, hogy napi szinten használt angoltudást feltételeztem (értsd, legalább angol felső / step6 tényleges mögötte lévő tudással). Azzal se lesz tökéletes a szöveg angolul, de egy tech reportot némi átolvasás/külső átolvastatás után már elfogadható szintre lehet húzni. Egy középfokúval ez esélytelen.

A dologban az a veszélyes, hogy normál helyen egy PHD nulláról indulva kb 8-10 év, vagy több (függ a publikációktól), egy sima bachelor is 3 év.

aFx 2014.02.28. 00:13:11

@aFx: javítás: 15 kredites diplomamunkánál a maradék 15 kredit megy metódusra, nem 30.

TL;DR: normál helyen diplomamunkát nem lehet megírni ennyi idő alatt, amennyi itt a teljes képzés. emiatt a diplomák minőségi aspektusáról beszélni minimum érdekes.

vizsla_barat 2014.02.28. 01:20:38

Phd 3 ev. Ennyit fizet az allam

azatya 2014.02.28. 08:09:40

"Ennek keretében három tudományos fokozattal rendelkező opponens ad bírálatot a kutatási anyagról,"

De miert kell harom tudomanyos fokozat az egy darab opponensnek?

lkjljfdawfejl 2014.02.28. 08:29:59

PhD-nak nevezik, miközben az a fecni nem PhD.

MBA-nak nevezik, miközben az a fecni nem MBA.

Ennyi. Innentől kezdve ez sima csalás, okirat-hamisítás.

"Az általunk kibocsátott bankjegy DOLLÁR, igaz, ezt senki nem ismeri el, de azért az dollár."

Hát nem. Az a valami attól az, ami, mert el van ismerve. Ha nincs elismerve, akkor annak nevezni csalás, hamisítás.

A nagyeszű dékán úrnak külön gratulálok, hogy ilyen piti csalásnak bedől, és magával (és mással) is elhiteti, hogy valódi a játékpénze. Balfék.

altimus 2014.02.28. 09:19:32

Az a helyzet, hogy a piacon megvenni barmit meg lehet. Ezt az oldalt nem lehet hatekonyan szabalyozni. Hatekonyan szabalyozni csak a felhasznalasi modjat lehet. Pl azt, hogy kozalkalmazottkent csak akkreditalt kepzest lehessen beirni a diplomaba. Maganceg meg azt alkalmaz akit akar, aki kepes a munkakort betolteni. Nincs olyan maganceg aki egy ilyen "PhD" diplomat komolyan venne.

De ha megfigyeljuk ezek a hamis diplomakat felmutato emberek mindegyike allami cegnel, politikuskent, kozalkalmazottkent nyomul. Olyan helyeken ahol a kontraszelekcio ervenyes. Itt lehet egyetemi diploma nelkul miniszterkedni, hamis oneletrajzzal es diplomakkal poziciokba kerulni. Ennek a megszuntetese adminisztrativ uton rendkivul egyszeru, ha van ra politikai szandek. Azonnal minden egyes kozalkalmazott oneletrajzat atnezni, a nem akkreditalt diplomakat kidobni onnan es ezutan osszevetni az adott pozicio betoltesenek kovetelmeny rendszerevel. Oszt jonapot.

Azon meg csak mosolyogjunk ha egy mai nevjegyen azt latjuk, hogy lovag, baro, meg mit tudom en mi valaki.

dipl-o-mata 2014.02.28. 17:01:34

A legkomolyabb érv :D "apostille-el ellátott", azzal bármilyen dokumentumot ellátnak, annyit jelent,hogy az bocsátotta ki aki rá van írva.A panamai offshore cégek strómanjainak a megbízólevelét is apostillel látják el, úgy, hogy lehet az illető nem is létezik.Gratulálok a "professzoroknak", katapultáltak a Marx Károlyról és most azt hiszik milyen kibaszott okosak.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2014.03.03. 12:36:59

A Coursera-n kaptam olyan oklevelet, amit a világ vezető üzleti iskolája adott ki és szerepel rajta, hogy a tárgy az MBA-képzéshez tartozik. Írjam be az önéletrajzomba, hogy MBA-t végeztem 2 hónap alatt? :)

MISIKE 2014.03.06. 16:16:41

Az ECONOVUM-listán felsorolt főemberek közül a SZIE dékánjáról vannak ismereteim. Nem gondolom, hanem tudom, hogy őt nem az ECONOVUM tanfolyamának sikeres elvégzését igazoló papír juttatta poziciójába. Különben is, ha valakinek tömött a poénztárcája és ki tudja fizetni az ECONOVUM (EN) amerikai szintű tandíját, ám tegye. Az EN és a dékán közti kapcsolattal azonban van valami más is. Erről később.

Közösségek

süti beállítások módosítása